Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2006

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2006 vyřízeno 1057 žádostí o informace a stížností, z toho:

  • 349 písemně
  • 161 elektronickou poštou
  • 547 osobně