Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2007

V návaznosti na ustanovení § 18 odst. 1 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na základě doručených přehledů poskytnutých informací z územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu sdělujeme následující.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. byly v roce 2007 vyřizovány žádostí o informace a stížností:

 • podané žádosti o informace 696
 • vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti 4
 • podaná odvolání 4
 • stížnosti 12
   • z toho počet stížností dle § 16a: 3
    – konkrétně dle § 16a odst. 1 písm. a/ a b/ zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O stížnostech rozhodoval dle § 16a odst. 4 zák.č. 106/1999 Sb. nadřízený orgán (= generální ředitel Národního památkového ústavu). Po vydání precedentního rozsudku  Nejvyššího správního soudu, jímž soud došel k závěru, že Ministerstvo kultury je nadřízeným orgánem Národního památkového ústavu ve smyslu § 16 odst. 2 zák.č. 106/1999 Sb., rozhoduje o vyřízení stížností dle § 16a zák.č. 106/1999 Sb. Ministerstvo kultury, kterému Národní památkový ústav předmětné stížnosti předkládá ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

Připojené dokumenty:

(jpg)

 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 3 As 52/2006 - 7475767778
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6 As 28/2007 - 119120121122123124125126127
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 49/2005 - 118119120121122
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 6/2006 - 919293949596
 • Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 37/2006 - 939495969798