Přejít na: Obsah | Konec stránky

Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2008

V návaznosti na ustanovení § 18 odst. 1 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na základě doručených přehledů poskytnutých informací z územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu sdělujeme následující.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. byly v roce 2008 vyřizovány žádostio informace a stížnosti:

 • počet podaných žádostí o informace 44
 • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 18
 • počet podaných odvolání 12
 • stížnosti 6
   • z toho počet stížností dle § 16a: 6
    O stížnostech rozhodoval dle § 16a odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. nadřízený orgán Národního památkového ústavu – Ministerstvo kultury ČR, kterému Národní památkový ústav předmětné stížnosti předkládá ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.