Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výroční zpráva Národního památkového ústavu o poskytování informací ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Na základě ustanovení § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), předkládáme následující počty věcí, vyřizovaných v intencích tohoto zákona v roce 2010:

 • územní odborná pracoviště, celkem počet žádostí: 61
 • ústřední pracoviště, celkem počet žádostí: 162
 • celkem počet za NPÚ: 223
 • ústřední pracoviště, počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 29
 • ústřední pracoviště, počet odvolání proti rozhodnutí předaných Ministerstvu kultury: 19
 • ústřední pracoviště, počet stížností podle § 16a InfZ předaných Ministerstvu kultury: 15
 • ústřední pracoviště, počet stížností podle § 16a InfZ vyřízených formou autoremedury: 27
  (důvodem podání převážné většiny stížností byl tvrzený neúplný rozsah poskytnutých informací, v případě oprávněnosti byla informace doplněna, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti nebo věc předána nadřízenému orgánu se žádostí o potvrzení postupu povinného subjektu)
 • rozsudek soudu ve smyslu § 18, odst. 1, písm. c) InfZ nebyl vydán žádný
 • výhradní licence ve smyslu § 18, odst. 1, písm. d) InfZ nebyla vydána žádná

(Čj. NPÚ-302/1581/2011, 1.3.2011)