Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výroční zpráva Národního památkového ústavu o poskytování informací ve smyslu § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011

Na základě ustanovení § 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále InfZ), předkládáme následující počty věcí, vyřizovaných v intencích tohoto zákona v roce 2011:

  • počet žádostí, podaných podle InfZ: 143
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 62
  • počet odvolání podle § 16 InfZ proti rozhodnutí o odmítnutí, předaných MK: 37
  • počet stížností, podaných podle § 16a InfZ, předaných MK: 14
  • počet stížností podle § 16a InfZ, vyřízených formou autoremedury: 13
    (důvodem podání převážné většiny stížností byl tvrzený neúplný rozsah poskytnutých informací, v případě oprávněnosti byla informace doplněna, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti nebo věc předána nadřízenému orgánu se žádostí o potvrzení postupu povinného subjektu)
  • rozsudek soudu ve smyslu § 18, odst. 1, písm. c) InfZ: 1
  • výhradní licence ve smyslu § 18, odst. 1, písm. d) InfZ nebyla vydána žádná

(Čj. NPÚ-302/18682/2012, 2.3.2012)