NPÚ logo
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Akce

Aktualizovaný program akcí na webu Lidové stavby

Akce pořádané NPÚ jsou označeny hvězdičkou [*]

[*] Rok lidové architektury ve středočeském pracovišti NPÚ – cyklus přednášek (22. 4., 23. 5., 13. 6., 19. 9., 17. 10., 14. 11. 2013)

20.–21. 7.
Dny lidové architektury Aktualizované informace na webu
www.lidove-stavby.cz
Program ke stažení: PDF
20. 7.
[*] Malá Morávka na Jesenicku
Výlet s exkurzí do vesnické památkové zóny
14. 5.–31. 10. Půvab lidových staveb středního Polabí Výstava v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem
11. 9.–13. 9. Mistři lidového stavitelství a odkaz jejich díla pro současnost
Seminář k problematice lidového stavitelství
20. 9.–30. 9. Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj Výstava ve Vlčnově
24. 10–17. 11. Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj Výstava v Trmalově vile v Praze