Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o jednoletém kurzu památkové péče pro vysokoškoláky - 2015

Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, otevírá v lednu 2015 nový ročník jednoletého kurzu památkové péče pro vysokoškoláky.

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní přehled o všech disciplinách oboru památkové péče.

Studijní plán je sestaven tak, aby doplnil potřebné odborné poznatky z oboru památkové péče, které nejsou v běžné studijní náplni vysokých škol, ale pro praxi památkáře jsou nezbytné. Lektorský sbor je tvořen předními specialisty daného oboru. Přednášky jsou často doplňovány exkurzemi v terénu, kde mají posluchači možnost seznámit se s různými příklady péče o památkový fond.

Cena za jeden rok studia (160 vyučovacích hodin) je 8.000 Kč (pro pracovníky NPÚ 4.000 Kč).

Výuka probíhá formou dvoudenních soustředění každý měsíc (úterý, středa) v budově NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze, Na Perštýně 12, Praha 1.

Posluchači s doporučením zaměstnavatele mají nárok na cestovné, neboť se jedná o studium při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (§ 141 a, zákoníku práce). Studium je tedy považováno za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda.

Závazné přihlášky přijímáme do 15.12.2014. Přijímací pohovory ani zkoušky se nekonají. Formulář přihlášky a učební plán přikládáme. Na základě obdržených přihlášek zašleme přihlášeným pracovníkům sdělení o přijetí do kurzu.

Učební plán je rozdělený do tématických bloků

 1. Historický vývoj památkové péče
 2. Průzkumy, evidence a dokumentace památek
 3. Právní úprava péče o památky, výklad zákona č. 20/87, O památkové péči
 4. Vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 5. Péče o historické zahrady a parky
 6. Teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 7. Údržba a obnova historických stavebních památek
 8. Prezentace zpřístupněných památek

Bližší informace a přihlášky:

 • PhDr. Hana Řezníčková
  referát vzdělávání
  Národní památkový ústav, Generální ředitelství
  Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 – Nové Město
  Tel.: 234 653 337, 724 663 587
  e-mail: reznickova@praha.npu.cz

Přihláška ke stažení: DOC.

Učební plán ke stažení: DOC.