Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o rekvalifikačním studiu památkové péče

Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze otevírá každý rok rekvalifikační studium památkové péče, které je určeno pracovníkům oboru památkové péče nebo těm, kteří s památkáři spolupracují a mají středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přijímáme i zájemce, kteří v oboru památkové péče profesionálně nepůsobí. Cílem studia je poskytnout účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci. Studium tedy vychází z potřeb památkářské praxe a seznamuje posluchače se základními metodami péče o památky, a to od obecné orientace až po specializované činnosti.

Přijímací pohovory ani zkoušky se nekonají. Přednostně jsou přijímáni zaměstnanci pracovišť Národního památkového ústavu. Výše kursovného je stanovena na 16 000 Kč za celý kurs. Kursovné je možné hradit ve splátkách, studenti a nevýdělečně činní mají poloviční slevu.

Výuka probíhá 1x za měsíc (úterý a středa) v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště hl. m. Prahy, Na Perštýně 12, Praha 1 – Staré Město. Celkový rozsah studia je 333 vyučovacích hodin. Pro zdárný průběh studia je nezbytná účast na studijních soustředěních.

V průběhu studia skládají posluchači zkoušku z těchto předmětů:

 • filozofie
 • vývoj architektury
 • dějiny umění
 • urbanismus (seminární práce)
 • právní úprava péče o památky
 • historické zahrady a parky (seminární práce)
 • průvodcovská služba, prezentace zpřístupněných památek
 • technologie údržby a obnovy památek

Studium je ukončeno závěrečnými ústními zkouškami a obhajobou písemné práce.

Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení spolu s osvědčením o rekvalifikaci.

Bližší informace a přihlášky:

 • PhDr. Hana Řezníčková
  referát vzdělávání
  Národní památkový ústav
  generální ředitelství
  detašované pracoviště
  Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
  tel. 234 653 337, 724 663 587, e-mail: reznickova.hana@npu.cz