Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vítězství Bečova nad Teplou v Soutěži o Cenu programu regenerace pro rok 2013 v Karlovarském kraji

10.2.2014 | soutěž, anketa | okres Karlovy Vary | Bečov nad Teplou – hrad a zámek
akce140210-lok-becov-historicke-mesto-roku-v-kraji 160x114
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj jsou zřizovateli soutěže o Cenu Programu regenerace MPR a MPZ. Město Bečov nad Teplou se stalo jejím krajským vítězem Karlovarského kraje pro rok 2013. Potvrdilo tak, i přes svoji relativně malou velikost a omezený počet finančních a lidských zdrojů, značný potenciál v péči a prezentaci historického kulturního dědictví.

Historické město Bečov nad Teplou se rozhodlo v rámci soutěže prezentovat úspěchy, kterých se podařilo v posledních letech dosáhnout v rámci regenerace městské památkové zóny a obnovy i využívání kulturních památek v ní. Městská památková zóna Bečov nad Teplou zahrnuje zejména celý velmi exponovaný prostor náměstí na jedné straně zakončený areálem národní kulturní památky hradu a zámku Bečov, na straně druhou poté historickou budovou základní a mateřské školy. Dále se v jejím prostoru nalézá mimo jiné cenná budova barokní radnice, kostel sv. Jiří s přilehlou farou a soubor měšťanských domů. Velmi podstatným prvkem je poté i její napojení na kulturní krajinu Bečovska, včetně v současné chvíli obnovované Bečovské botanické zahrady, která se nalézá v těsné blízkosti MPZ a je jedním z přirozených kulturních a společenských center města.

Budova fary po rekonstrukci, komunitní centrum Bečova nad Teplou
Budova fary po rekonstrukci, komunitní centrum Bečova nad Teplou

Přihláška do soutěže byla zpracována v průběhu prosince roku 2013 autory Olgou Halákovou, Kateřinou Rozinkovou a Tomášem Wizovským s hlavním cílem prezentovat Bečov nad Teplou jako živé místo se snahou obnovit městské centrum jako prostor, kde se mohou přirozeně potkávat místní obyvatelé i návštěvníci města a využívat zde poskytovaných služeb. Porota velmi kladně hodnotila zejména snahu autorů přihlášky prezentovat úspěchy samosprávy v oživování prostoru MPZ nejrůznějšími komunitními a kulturními akcemi. Bečov nad Teplou je totiž oproti jiným historickým sídlům specifický počtem fungujících neziskových organizací zaměřujících se na zlepšení kvality života v centru města a využití a prezentace kulturních památek. Zejména prostor historické budovy fary je v současné době využíván jako komunitní centrum pro obyvatele Bečova nad Teplou všech generací.

„Výsledky krajského kola nás všechny příjemně zaskočily, neboť si uvědomujeme, že v porovnání s velkými městy máme určitou nevýhodou. Role poroty byla v tomto ohledu nesmírně složitá, neboť musela srovnávat města s nesporým historickým dědictvím, která však mají naprosto rozdílné rozpočty na ochranu památek,“ podotkla starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková.

Zpracování přihlášky a účast v soutěži však není ojedinělou aktivitou, navazuje například na návrh na vyhlášení Krajinné památkové zóny Bečovsko z roku 2012, která by ochránila hodnotné prvky kulturní krajiny v okolí vlastního města, neboť právě symbióza města a krajiny je pro Bečov typickým znakem.

Úspěch v krajském kole Soutěže o Cenu programu regenerace a eventuální umístění v celostátním hodnocení a s nimi spojená publicita by pomohly řešit situaci některých významných budov v rámci městské památkové zóny, jako jsou například historické budovy Základní školy a mateřské školy, stejně jako Základní umělecké školy Josefa Labitzkého.

Přihláška do Soutěže o Cenu programu regenerace a úspěch v krajském kole tedy plně navazují na dlouhodobou snahu města Bečov nad Teplou o zhodnocení, důstojné využívání a zachování kulturního dědictví. „Jakákoli forma ocenění je vždy pozitivním signálem všem, kteří pomáhají a ovlivňují obnovu Městské památkové zóny Bečov nad Teplou, která se v roce 2014 připravuje na oslavy svého výročí a to 615 let od udělení prvních městských práv,“ dodává na závěr Olga Haláková.

Celostátní vítěz Soutěže o Cenu programu regenerace bude znám v dubnu tohoto roku po slavnostním vyhlášení, které se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v prostorách Španělského sálu Pražského hradu.

Více informací:

  • Olga Haláková, starostka města Bečov nad Teplou, Tel + 420 724 180 137, e-mail olga.halakova@becov.cz
  • Tomáš Wizovský, člen Výboru regenerace MPZ zastupitelstva města Bečov nad Teplou a kastelán SHZ, tel + 420 606 666 423, e-mail wizovsky.tomas@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
10.2.2014 23:36
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
Mezinárodní den památek a sídel, občanská sdružení, památky a veřejnost
číslo
13506
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit