Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Industriální stopy budou na konferenci v Ostravě bilancovat čtvrt století průmyslového dědictví v ČR

29.8 - 30.8.2014 | bylo aktualizováno | konference | okres Ostrava-město | Ostrava
stopy-pozvanka-210x148-web 160x113
Stejně jako v minulých letech se Národní památkový ústav stává významným spolupořadatelem konference Industriální stopy / čtvrt století poté, která začne v pátek 29. srpna 2014 v Ostravě. Témata přednášek českých i zahraničních účastníků se soustředí na dva okruhy: přehled a konkrétní projekty toho, čeho se v jednotlivých státech dosáhlo, ale i příklady dokládající, co bylo kvůli specifické situaci průmyslového dědictví definitivně ztraceno – společenský kontext a ekonomické i morální důsledky. Zároveň se pokusí o pojmenování a analýzu příčin a přinesou informace o odlišné či naopak shodné strategii při hledání východiska pro opětné vtažení průmyslového dědictví do života v evropských zemích.

Konference volně odkazuje k přehledové putovní výstavě uspořádané sekcí ochrany průmyslového dědictví Národního technického muzea v roce 1990. Generálním partnerem konference je společnost Vítkovice, a. s., resp. Dolní oblast Vítkovice, dalším partnerem Metrostav Development, a. s., tradičními pořadateli jsou Industriální stopy, o. s., Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (VCPD), Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a OK ČKAIT Ostrava.

Bilancování v oblasti průmyslového dědictví se v letošním roce přímo nabízí; právě letos totiž navždy zmizelo několik cenných objektů, které vykazovaly nespornou hodnotu po stránce svého „příběhu“, architektury nebo technologie.

Účast na mezinárodní konferenci Industriální stopy / čtvrt století poté, která proběhne v multifunkčním prostoru Gong v Dolní oblasti Vítkovice, přislíbila řada předních odborníků i zástupců ministerstev – například resortů kultury, pro místní rozvoj nebo obchodu a průmyslu. „Nechceme na konferenci opakovat již stokrát vyřčené. Zaměříme se pojmenování skutečných příčin nynějšího tristního stavu a možných cest řešení. Nevyhneme se ani počátkům zániku mnohých cenných staveb v 90. letech při různých transformacích a privatizacích. Situaci v České republice nevnímáme autonomně – proto nabídneme srovnání vývoje a aktuálního stavu na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v Maďarsku,“ říká Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví při FA ČVUT, který stál za prvními aktivitami kolem ochrany industriální architektury už kolem roku 1989.

Hovořit se bude například o možnostech zásahů do stavební struktury industriálních objektů a jejich hodnotách. VCPD nabídne přehled více či méně vydařených projektů konverzí, do debaty o ekonomicko-politických souvislostech destrukce průmyslového dědictví zasáhnou i přední osobnosti právního či mediálního světa. Konferenci doplní o den později exkurze po Ostravě a okolí. Dvoudenní akci, jíž se zúčastní i delegace inženýrských komor z Polska, Slovenska, Maďarska a Německa, podpořilo ministerstvo kultury, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Mediálními partnery konference jsou Hospodářské noviny, iHNed.cz / Aktuálně.cz, Respekt, časopis Stavebnictví, Development News, Český rozhlas Plus, Bulletin ČKA, Zprávy památkové péče.

Pozvánka na konferenci, její podrobný program a přihlášky (v PDF). Informace naleznete rovněž na www.industrialnistopy.cz nebo na Facebooku industrialnistopy.

Shrnutí výsledků konference.Metadata ke zprávě

Vloženo
6.8.2014 10:55
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Status novinky
bylo aktualizováno
Témata
dějiny památkové péče, mezinárodní spolupráce, odborné akce, ohrožení památek, technické památky
číslo
14785
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit