Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zlatý relikviář z Bečova, karlštejnská vrata, Masarykovu závěť a další umělecké a historické poklady lze do poloviny března obdivovat v Jízdárně Pražského hradu

18.12.2014 - 15.3.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha - Pražský hrad
Plakát k výstavě 75x120
Výpravná výstava Hrady a zámky objevované a opěvované představuje poprvé na jednom místě a v jednom čase přes 600 nejcennějších památek z 60 českých hradů a zámků. Po více než čtvrt roku bude hrady a zámky prezentovat jako svědky tisícileté české historie, strážce největších pokladů, ale také dominanty krajiny a živá centra současné kultury, v každé generaci znovu objevované a znovu opěvované.

 

 

Jízdárna Pražského hradu
19. 12. 2014 – 15. 3. 2015


Pořadatelé:

Národní památkový ústav, Správa Pražského hradu

Výstava se koná pod záštitou prezidenta ČR Miloše Zemana, ministra kultury Daniela Hermana a kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého

Autor a hlavní kurátor výstavy, autor průvodce výstavou:
Petr Pavelec

Kurátoři:
Kateřina Cichrová, Stanislav Hrbatý, Lenka Kalábová, Michal Konečný, Naděžda Kubů, Eva Lukášová, Ludmila Ourodová, Duňa Panenková, Zuzana Vaverková
Asistentka hlavního kurátora:

Michaela Váchová
Architekt výstavy:

SGL projekt, s. r. o., Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jakub Žák
Grafický design:

Josef Janáč (Havas Worldwide Prague)
Instalace:

ARTEO CZ, s. r. o., Miroslav Sýkora
Propagace výstavy:

Simona Juračková, Jana Tichá
Doprovodný program a edukace:

Radka Těšínská Lomičková a kolektiv

 

(Praha, 18. 12. 2014)
(Text zprávy ve formátu PDF)
(Press Release in English)


České a moravské hrady a zámky představují jedinečné, nenahraditelné a již více než tisíc let trvající kulturní dědictví. Jsou předmětem vědeckého i laického zájmu a každoročně je navštěvují miliony obdivovatelů. To nejlepší, co nabízejí, bude nyní možné zhlédnout na výstavě v Jízdárně Pražského hradu. „Hrady a zámky a jejich sbírky, které jsou svěřeny do správy Národního památkového ústavu, tvoří jedinečný soubor toho nejlepšího, co na našem území v minulosti vzniklo. Úkolem NPÚ je o tyto poklady pečovat, zpřístupňovat je a prezentovat veřejnosti, aby každý mohl poznat a docenit význam kulturního dědictví pro naši minulost i současnost. Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované, která se právě otvírá v historickém i současném centru českého státu, na Pražském hradě, je jedinečná pestrostí a vzácností vystavených předmětů a věřím, že milovníkům památek zpříjemní zimní měsíce, během nichž se na mnoho hradů a zámků nemohou jít podívat,“ zve na výstavu generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Výstava Hrady a zámky objevované a opěvované není koncipována jen jako prezentace více než tisícileté hradozámecké historie v Čechách a na Moravě, ale je to také výstava programová, rekapituluje historii a klade si otázky po současném a budoucím smyslu a významu těchto sídel a míst, tematizuje, vizualizuje a „múzicky rozeznívá“ hrady a zámky jako trvalé dědictví, spojující minulé, přítomné i budoucí. Symbolické je přitom i umístění výstavy na Pražském hradě, na místě, jehož reálná i symbolická role v národní historii je klíčová.

Expozice je členěna do deseti tematických bloků, doprovázených prostřednictvím audiotechniky literárními, básnickými nebo hudebními reflexemi s komentářem. Návštěvníci tak procházejí historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými stovkami nejvýznamnějších a nejkrásnějších předmětů ze sbírek hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu a dalších významných českých paměťových institucí, z nichž jeden či dva dominují jako symboly své epochy.

Autor a hlavní kurátor výstavy Petr Pavelec provádí expozicí první návštěvníkyVýstavu otevírají monumentální středověká vrata z hradu Karlštejn, která pamatují i kroky císaře Karla IV., byla svědkem mnoha šarvátek a téměř denně se otevírala a otevírají stovkám příchozích z různých koutů světa. Před cestou na Pražský hrad byla ošetřena, zpevněna a zajištěna před poškozením; přibližně 70 tisíc Kč na potřebný restaurátorský zásah přitom poskytla jako dar anglická společnost The Friends of Czech Heritage.

Za karlštejnskými vraty čeká na návštěvníka Kosmova kronika, v níž se poprvé objevuje praotec Čech a věštba kněžny Libuše. V prvních týdnech výstavy bude vystaven starý tisk Kosmovy kroniky z knihovny hradu Křivoklát, po svátcích pak nastane na několik dní jedinečná šance vidět nejstarší zachovanou verzi Kosmovy kroniky – Budyšínský rukopis ze 13. století, zapůjčený Národním archivem. Symbolizuje dobu počátků hradní historie, raně středověkých slovanských hradišť a později hradské soustavy, opory mladého přemyslovského státu.

Středověk, dobu největší slávy královských a šlechtických hradů, zajišťujících nezastupitelné správní, obranné, hospodářské, církevní i kulturní funkce, připomínají dodnes například hrady Přimda, Landštejn, Zvíkov, Veveří, Pernštejn, Křivoklát, Trosky nebo Karlštejn. Na výstavě ilustruje význam hradů i pánů, ovládajících zemi pod nimi, takzvaný karlštejnský poklad, soubor prvotřídního vybavení a liturgických předmětů z hradních kaplí.

Zlacená a pestře zbarvená mříž studny zámku v Jindřichově Hradci zase naznačuje proměnu myšlení a životního stylu v době renesance, kdy hrady postupně ztrácely obrannou funkci a proměňovaly se ve výstavné rezidence obklopené zahradami, oborami a velkoryse utvářenými krajinnými parky. Mříž z jindřichohradeckého nádvoří vytvořil na počátku 17. století jako svatební dar pro Jáchyma z Hradce a Marii z Hohenzollernu kovář Andreas. Své ojedinělé dílo, které ozdobil anděly, pětilistými růžemi a bájnými zvířaty, pak musel bránit proti místním závistivcům tak vehementně, že si za to odpykal týdenní trest v žaláři. Nádvoří zámku v Jindřichově Hradci dnes zdobí kopie; originál bude až do poloviny března 2015 k vidění právě na výstavě v Jízdárně Pražského hradu.

Střední část výstavy vyzývá k zamyšlení o věcech nadčasových; vybízejí k tomu nejen obrazy Mistra Theodorika z karlštejnské kaple sv. Kříže, ale i příběh relikviáře svatého Maura, prvotřídní zlatnické památky zdobené soškami z pozlaceného stříbra, drahými kameny, filigrány a antickými gemami ze západočeského hradu Bečov. Schránku vyrobenou na území dnešní Belgie ve 13. století pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje přivezli do Čech v roce 1889 Beaufortové, majitelé bečovského panství. V průběhu druhé světové války však spolupracovali s nacisty a v roce 1945 museli republiku opustit; relikviář, srovnatelný svou hodnotou s korunovačními klenoty, uschovali pod podlahu hradní kaple, kde odpočíval dlouhých čtyřicet let. Až v roce 1984 začali kriminalisté pátrat po záhadné památce, o jejímž odkoupení začal vyjednávat americký obchodník Danny Douglas. V listopadu následujícího roku se podařilo relikviář objevit, což je považováno za jeden z největších nálezů 20. století.

Zcela vpravo portrét hraběte Collalta od Paola Veroneseho ze sbírek zámku v Jaroměřicích nad RokytnouNejvětší poklady a umělecká díla ze zámků Kratochvíle, Bučovice, Český Krumlov nebo Lednice a Valtice vyprávějí na výstavě o fenoménu barokního a klasicistního životního stylu, kdy šlechtici začali ve svých sídlech shromažďovat sbírky umění a kuriozit z celého tehdy známého světa. Vrcholem této části výstavy jsou obrazy předních barokních mistrů z obrazárny zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, v jejichž středu je jako kontrapunkt k patosu a okázalosti barokních rezidencí alegorie Pýchy Matyáše Bernarda Brauna z Kuksu.

V 19. století se zámecké areály stále častěji proměňovaly v centra hospodářských velkostatků, odkud do okolí pronikaly průmyslové a technické inovace. Současně se některé starobylé hrady a zámky jako dějinné monumenty stávaly ikonami národního obrození a vyhledávanými cíli putování romantických umělců; na výstavě tento fenomén dokládají kresby hradních zřícenin – „hrady spatřené“ – v cestovním deníku Karla Hynka Máchy. Historismus a romantismus 19. století také postupně probudily prvotní romantický a posléze již plnohodnotně vědecký zájem o hrady a zámky, včetně touhy opřít význam svého rodu o pilíř dlouhé a nezpochybnitelné historie, jak na výstavě reprezentuje apoteóza rodu Buquyoů z Nových Hradů.

Dějinné zvraty během 20. století zásadně proměnily také někdejší funkce a sociální kontext hradů a zámků. Moderní život ve starých kulisách ilustrují automobil Benz Karla V. ze Schwarzenbergu (z roku 1913) ze zámku Orlík, mechanický vysavač z Hluboké nebo portrét Mechtildy Lichnovské od Oskara Kokoschky ze zámku v Hradci nad Moravicí.

Poslední blok výstavy je věnován proměnám hradů a zámků ve 20. a 21. století. Mezi hlavní exponáty patří závěť prezidenta Masaryka, v níž definuje „demokratický“ hrad jako sídlo hlavy demokratického státu a dějiště demokratické státní reprezentace, dále Plečnikovy plány rekonstrukce Pražského hradu či Jurkovičův projekt modernistické adaptace zámku v Novém Městě nad Metují. Úplné završení vývoje pak představují listiny zařazující nejvýznamnější z českých hradů a zámků do prestižního souboru památek světového dědictví UNESCO.

Bohatost a rozmanitost hradů a zámků České republiky odráží i výtvarná podoba propagace výstavy – koláž cenností z různých období a různých míst vytváří působivý celek, jemuž dominuje Braunova alegorie Pýchy, součást galerie Ctností a Neřestí lemující přístupovou cestu k severočeskému hospitalu Kuks. Pravá paže je „vypůjčená“ z portrétu hraběte Collalta od barokního malíře Paola Veroneseho, který je součástí sbírky na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zlacený rám patří jednomu z obrazů Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně. Evangelista Matouš, jehož portrét máme s tímto rámem spojen, se pro tuto příležitost přesunul do levého horního rohu, do mnohem mladšího rámu ze zámku Hrubý Rohozec. Draperie obtáčející nohy krásné Pýchy skrývá částečně dílo uznávaného umělce světového významu Oskara Kokoschky: portrét Mechtildy pochází z doby, kdy tvořil a žil u knížecího rodu Lichnovských na zámku v Hradci nad Moravicí. Oporu poskytuje „sloup“ – ve skutečnosti jeden z deseti malých intarzovaných sloupečků nesoucích arkády domečkového relikviáře sv. Maura. Tým komunikační agentury Havas Worldwide Prague a jmenovitě Josef Jančík, který koláž a na jejím základě celý vizuální styl výstavy vytvořil, doplnil propagaci výstavy opěvováním: autorem veršů je textař, performer a také mistr ČR v slam poetry za rok 2013 Metoděj Constantine neboli Matěj Masařík:

To nejkrásnější z českých hradů a zámků
Vaši hrdost probudí z hlubokého spánku
Šest stovek střípků nesmrtelných skvostů
Ze sta starých sbírek, jimž vzdáváme poctu
Objevujme znovu dědictví českých vládců
Opěvujme zručnost pradědečků našich otců

Současně vychází publikace Hrady a zámky objevované a opěvované. Průvodce výstavou, jejímž editorem je autor výstavy Petr Pavelec. K zakoupení bude za 90 Kč v pokladně Jízdárny Pražského hradu, stejně jako další publikace vydávané Národním památkovým ústavem – Andělé Kratochvíle, Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ (v české a anglické mutaci), Průvodce po památkách (v české a anglické mutaci), Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře a Relikviář sv. Maura (jako monografie v české a německé mutaci a jako CD v českém, anglickém, německém a ruském jazyce).

Součástí výstavy budou lektorsky vedené vzdělávací programy pro školy, semináře pro pedagogy a sobotní programy pro rodiny s dětmi; pro intenzivnější zážitek dětí a školáků z výstavy budou k dispozici zdarma pracovní listy. Podrobné informace pro rodiče i pedagogy včetně termínů najdete na adrese http://www.npu.cz/hrady-objevovane/vzdelavaci-programy/.

Otevírací doba:

denně včetně pondělí 10–18 hodin
(s výjimkou 24. 12. 2014)

Vstupné:

plné 150 Kč
snížené
80 Kč
rodinné
300 Kč
školní skupiny
(max. 30 žáků) 20 Kč za žáka, 2 dospělí jako doprovod zdarma
registrované
(pro novináře s průkazem) 10 Kč

VSTUP NA VÝSTAVU JE BEZBARIÉROVÝ

Jízdárna Pražského hradu na mapě

http://www.npu.cz/hrady-objevovane/

Kontakt:

  • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
18.12.2014 10:10
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
akce pro veřejnost, movité památky
číslo
15503
Galerie obrázků

Hrady a zámky objevované a opěvované

dne
18. 12. 2014
Možnosti řazení

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková

Výstava v Jízdárně Pražského hradu

dne: 18. 12. 2014
foto: Anna Pavlíčková
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 1

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
  • návštěvník výstavy | 27.12.2014 11:29
Přidat nový příspěvek
obnovit