Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zpřístupnění kostela sv. Floriána, výstavy pro veřejnost, odborné publikace – ohlédnutí ústeckých památkářů za událostmi nabitým rokem 2014

31.12.2014 - 1.1.2015 | sdělení, informace | okres Ústí nad Labem | Ústí nad Labem
kostel_svFloriana_oltar_KrasneBrezno, NPÚ_M.Pavlíková 80x120
Kostel sv. Floriána, součást zámeckého areálu Krásné Březno, zažil první turistickou sezonu. Více než dva tisíce návštěvníků se zúčastnilo prohlídek, edukačních programů, koncertů i speciálních akcí, jako bylo Žehnání oltáře nebo Strašidelné muzicírování. V zámku Krásné Březno, sídle ústeckých památkářů, probíhaly celý rok výstavy s edukačními programy pro školy a přednášky pro veřejnost, vznikly tři odborné publikace a časopis Monumentorum Custos se dostal na seznam uznávaných odborných periodik.

Nově zpřístupněný kostel sv. Floriána se v prvé (a zkušební) turistické sezoně 2014 stal dějištěm následujících akcí: zahájení turistické sezony 2014, Mezinárodní den památek, Dětský den, Letní otevřená pondělí, Dny evropského dědictví, Strašidelné muzicírování, Žehnání oltáře, Adventní benefiční koncert YMCA, Absolventský koncert ZŠ a ZUŠ Husova, Česká mše vánoční. Prostor nalákal nejen běžné turisty, ale v závěru roku uchvátil především návštěvníky koncertů. Pomyslným ukončením zkušební turistické sezony byl slavnostní akt žehnání nově zrestaurovaného oltáře dne 29. listopadu. Nyní se kostel již skví v plné kráse v duchu saské renesance a je plně reprezentativním prostorem, kde se kromě turistických prohlídek a koncertů mohou konat třeba i církevní svatby nebo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. V zámku Krásné Březno, který je sídlem ústeckého územního odborného pracoviště NPÚ, měla veřejnost během roku možnost navštívit několik výstav: Podstávkový dům v údolí Ploučnice (včetně přednášek a edukačního programu pro školy, výstava je v současnosti putovní), Saská renesance, Enkaustika, Sametová revoluce, Most – zánik a zrození (včetně edukačního programu, ve všedních dnech 1. 12. 2014 – 27. 2. 2015, poté bude výstava putovní). Od ledna do října probíhal v zámku Krásné Březno cyklus přednášek na téma podstávkových domů, který pokračoval v listopadu a prosinci přednáškami na volné téma (k dispozici je volný videozáznam). V roce 2014 vydalo ústecké pracoviště tři odborné publikace: Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1900–1938 (díl 1.: Státní hornické kolonie), Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy (vydáno ve spolupráci s KVH Terezín) a Architektura Podmokel 1900–1945 (vydáno ve spolupráci s Děčínsko-podmokelskou vlastivědnou společností). Ocenění odborné úrovně se dočkal časopis Monumentorum Custos – Rada pro výzkum, vývoj a inovace ho zařadila na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Monumentorum Custos – časopis pro památky severozápadních Čech je vydáván od roku 2008 ve spolupráci s univerzitou UJEP v Ústí nad Labem).

Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek v Ústeckém kraji, zajišťuje úkoly státní památkové péče v Ústeckém kraji v plném rozsahu daném zákonem (mj. provádí archeologické dohledy a výzkumy nebo stavebně-historické průzkumy).

(Text zprávy ve formátu PDF)

Kontakt:

  • Ing. arch. Daniel Vágner, PR pracovník ÚOP v Ústí nad Labem, (+420) 472 704 843, (+420) 778 403 915, vagner.daniel@npu.cz

Přílohy:

(Text zprávy NPÚ se loučí s úspěšným rokem 2014 ve formátu PDF)Metadata ke zprávě

Vloženo
29.12.2014 11:34
Vložil
NPÚ, ÚOP v Ústí n.L.
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, odborné publikace, památkový turismus, památky a veřejnost, památky hrou i poučením, popularizace, prezentace NPÚ, publikace NPÚ, publikační činnost, turistický ruch, výchova, vzdělávání, výstavní činnost, zdroje informací, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
15515
Galerie obrázků

ohlédnutí za rokem 2014

dne
30. 12. 2014
Možnosti řazení

Dětský den 2014

:: na zámku Krásné Březno a v kostele sv. Floriána
dne: 30. 12. 2014

Dětský den 2014 na zámku Krásné Březno a v kostele sv. Floriána

:: tematická atrakce ve sklepení budovy nového zámku
dne: 30. 12. 2014

Dny EHD 2014

:: v kostele sv. Floriána a na zámku Krásné Březno
dne: 30. 12. 2014

Strašidelné čtení a muzicírování v kostele sv.Floriána a na zámku Krásné Březno

:: lampionový průvod strašidelným lesem
dne: 30. 12. 2014

Žehnání oltáře kostela sv.Floriána

:: v areálu zámku Krásné Březno dne 29. listopadu 2014
dne: 30. 12. 2014

Adventní benefiční koncert YMCA

:: v kostele sv. Floriána dne 30. listopadu 2014
dne: 30. 12. 2014

Vernisáž výstavy Podstávkový dům v údolí Ploučnice

:: ve výstavních prostorách zámku Krásné Březno
dne: 30. 12. 2014

Přednáškový cyklus o podstávkových domech

:: doprovodný program výstavy Podstávkový dům v údolí Ploučnice
dne: 30. 12. 2014

Výtvarná soutěž Krajina podstávkových domů očima dětí

:: vyhlášení výtězů soutěže v rámci edukačního programu pro školy
dne: 30. 12. 2014

Výstava Most – zánik a zrození

:: vernisáž výstavy dne 1. prosince 2014
dne: 30. 12. 2014

Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1900–1938

:: díl 1. Státní hornické kolonie
dne: 31. 12. 2014

Bastionové pevnosti – průzkumy a opravy

dne: 30. 12. 2014

Architektura Podmokel 1900–1945

dne: 30. 12. 2014
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit