Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kolokvium 50 – Půlstoletí archeologického pracoviště NPÚ Praha

4.6.2015 | konference, přednáška, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
50 LET OA titulní obraz S LOGEM 101x120
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, odbor archeologie si vás dovoluje pozvat na kolokvium Praha – město archeologů, pořádané u příležitosti půlstoletí existence a práce odboru archeologie. Akce se koná pod záštitou generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové.

 

 

Termín a místo konání: čtvrtek 4. června 2015 od 9.30 do 15 hodin, Městská knihovna v Praze, malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město. Vstup volný.

Program

9.30–10.00 neformální registrace, dopolední čaj a káva
10.00–10.10 Ondřej Šefců, Jaroslav Podliska – přivítání účastníků
10.10–10.20 Martin Tomášek: Archeologie v NPÚ

Dopolední blok

10.20–10.40 Jan Klápště: Archeologická památková péče a archeologické poznávání
10.40–11.00 Ivana Boháčová: 90 let systematického studia Prahy „pod Prahou” a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče (stav a možnosti poznání předlokační Prahy)
11.00–11.40 Jerzy Piekalski: Tworzenie tożsamości średniowiecznych miast Europy Środkowowschodniej, Praga, Wrocław i Kraków
11.40–12.00 Petr Sommer: Archeologie, sakrální objekty a památková péče v Praze

12.00–13.10 pauza na oběd, odpolední čaj a káva

Odpolední blok

13.10–13.30 Rudolf Procházka: K otázce transformace předlokačního osídlení v procesu vzniku středověkého města
13.30–13.50 Michael Rykl: Několik poznámek ke spolupráci SHP a archeologie
13.50–14.30 Jarmila Čiháková / Zdeněk Dragoun / Jaroslav Podliska / Ladislav Špaček / Michal Tryml: Ohlédnutí za uplynulým půlstoletím archeologického pracoviště NPÚ Praha

14.30–15.00 diskuse, zakončení kolokvia

Kontakt na pořadatele:

  • PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ, ÚOP v hl. městě Praze, Na Perštýně 12/356, 110 00 Praha 1 - Staré Město, tel. 602 230 289, e-mail: podliska.jaroslav@npu.cz

50 let odboru archeologie NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze: V roce 2015 si připomínáme 50. výročí založení jednoho ze současných tří kmenových pracovišť ÚOP – archeologického odboru. Samostatné archeologické pracoviště, které si za půlstoletí svého působení získalo značné renomé u české odborné veřejnosti a např. i na Slovensku a v Polsku, vzniklo 2. března 1965 při tehdejším Pražském středisku státní památkové péče a ochrany přírody. Jedním z hlavních důvodů jeho vzniku byla potřeba zajistit rozsáhlé a složité archeologické výzkumy při stavbě pražského metra v historickém jádru Prahy.
Hlavní pracovní náplní pracoviště bylo a je provádění záchranných archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů na rozsáhlých stavebních projektech v historickém centru města, a pomáhat tak v poznávání minulosti pražských historických měst.
Po řadu desetiletí tvořily nejviditelnější část práce odboru záchranné výzkumy. V průběhu padesáti let provedli archeologové na území Prahy více než dvanáct set terénních akcí rozmanité povahy a velikosti.
Dnes má archeologický odbor celkem 23 stálých pracovníků, z toho 10 archeologů. Jeho zaměření svázané především s historickým centrem Prahy a jeho kulturními památkami se výrazně nemění. Společně s prováděním terénních a stavebně historických výzkumů se v poslední době činnost odboru ve zvýšené míře zaměřuje na expertní práce spojené s evidencí a preventivní ochranou pražského archeologického fondu a zpracováním a publikací svých objevů. Činnost odboru je úspěšně prezentována na adrese www.archeopraha.cz.Metadata ke zprávě

Vloženo
12.5.2015 16:41
Vložil
NPÚ, ÚOP v hl.m. Praze
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, archeologie a archeologické výzkumy, dějiny památkové péče, odborné akce, popularizace, prezentace NPÚ, věda, výzkum, vývoj
číslo
16474
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit