Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Chceme vidět co nejvíc, vaše památky jsou unikátní, říkají špičky světové kunsthistorie: Národní památkový ústav organizuje prestižní Attingham Study Programme poprvé v postkomunistické zemi

5.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres | -
no-photo [1]
Česká republika hostí jako první z postkomunistických zemí prestižní kurs Attingham Study Programme, během nějž organizátoři z Národního památkového ústavu a Národní galerie ukážou bohatství České republiky světovým špičkám památkářského a uměleckohistorického oboru. Britská nadace Attingham Trust, která kurs zaštiťuje, si vyžádala rozšíření programu – české a moravské hrady a zámky toho mají tolik co ukázat, že bylo potřeba počet exkurzí a přednášek zvýšit.

(Praha 5. června 2015)

Attingham Study Programme je jedním ze tří prestižních studijních programů zaštiťovaných britskou památkově-vzdělávací nadací Attingham Trust, která se zaměřuje již více než 60 let na studium aristokratických domů a její kursy jsou určeny odborníkům na dějiny umění, historii, umělecké řemeslo, památky atp. Kursy nabízejí účastníkům unikátní příležitost seznámit se s historií a každodenností, architekturou, vybavením a sbírkami i zahradami historických sídel, především hradů a zámků, a poznat nejnovější formy jejich správy, využití a zpřístupnění. Organizace Attingham Trust přitom garantuje špičkovou úroveň vzdělávacího programu, připraveného na základě nejnovějších poznatků z výzkumů mnoha vědních oborů.

Stát se účastníkem kursů pořádaných nadací Attingham Trust je prestižní záležitost; žadatelé o účast musejí doložit své odborné kvality a zkušenosti a získat doporučení několika kapacit z oboru, známých a uznávaných členy nadace. Pro finanční zajištění účasti na kursu je pro řadu zájemců nutné získat stipendium od některého z mecenášů, které pokryje alespoň část vysokých nákladů. Kapacita kursu je navíc omezená – přihlášku letos podal dvojnásobek zájemců o poznání pokladů České republiky, než je možné přijmout, a britští organizátoři museli provést výběr podle odborného zaměření žadatelů, jejich dosavadních badatelských výsledků, země působení a dalších kritérií. Na seznamu účastníků jsou tak vlastníci a správci zámků, univerzitní profesoři, kurátoři a ředitelé předních světových muzeí a galerií, šéfredaktoři odborných časopisů, restaurátoři, památkoví architekti a ředitelé či prezidenti nadací věnujících se zachování kulturního dědictví. Většina účastníků je tradičně z Velké Británie a USA, další jsou z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Austrálie, Kanady, Polska, Belgie a Ruska. Česká republika mívá své zastoupení na vzdělávacích programech Attingham Trust již od roku 1965, kde se jednoho z nich zúčastnila Olga Pujmanová Stretti, kurátorka Národní galerie. Od té doby ji následovaly více než dvě desítky expertů z České republiky, pracovníci NPÚ se kursů pravidelně účastní od roku 1997 díky doporučení Jonathana Marsdena, současného ředitele Royal Collection Trust.

Absolventi kursů nadace Attingham Trust, v prvé řadě experti Národního památkového ústavu, zároveň tvoří jádro týmu, který již dva roky plánuje a připravuje letošní kurs Attingham Study Programme, pořádaný ve dnech 7. až 16. června v Čechách a na Moravě a zaměřený areály hradů, zámků a zahrady s dochovaným vybavením interiérů, případně autentickým vybavením navráceným na původní místo.

Vedení nadace Attingham Trust v čele s výkonnou ředitelkou Annabel Westmanovou se na základě osobní znalosti zdejších pokladů rozhodlo rozšířit délku kursu na maximum, tedy na 10 dní, což umožní návštěvu většího počtu památek; české a moravské hrady a známky totiž považují za unikátní soubor s jedinečně zachovanými interiéry, vybavením, nábytkem, uměleckými sbírkami i předměty denního života a účastníkům letošního kursu je představit v co nejširším rozsahu. Desetidenní program tak bude nesmírně nabitý a náročný.

V neděli 7. června zahájí účastníci kursu pobyt v České republice návštěvou státního hradu Karlštejn a zahrad pod Pražským hradem. Na půdě Národního památkového ústavu pak účastníky kursu uvítá generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. To, že se Česká republika stala centrem studijního programu takto prestižní evropské organizace a že v Národním památkovém ústavu je dostatek odborníků, absolventů minulých ročníků kursů, kteří se zajištění této špičkové, světově významné akce mohou ujmout, svědčí o vysoké odborné úrovni Národního památkového ústavu i prestiži, kterou instituce i v mezinárodním měřítku požívá. Zároveň to vypovídá o mimořádné autenticitě a uměleckohistorické úrovni sbírek státních hradů a zámků, o jejich kvalitách a bohatství. Češi se s poklady hradů a zámků díky rodičům či na školních výletech setkávají od dětství, a někdy je proto považují za samozřejmost, ale v evropském kontextu patří tyto památky mezi nejvýznamnější a zájem britských organizátorů kursu jen potvrzuje, že si máme čeho vážit, upozorňuje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Pondělí 8. června stráví účastníci na Pražském hradě, na úterý 9. června je plánována exkurze na státní zámek Mnichovo Hradiště, spojený s vévodou Albrechtem z Valdštejna, a na zámek Sychrov, vlastněný původně francouzským rodem Rohanů. Ve středu 10. června bude cílem výjezdu Hrádek u Nechanic, zámek inspirovaný anglickými architektonickými reminiscencemi na gotiku, ve čtvrtek 11. června státní zámek Velké Losiny, autentická, ač trochu pozapomenutá perla renesance. V pátek 12. června bude evropské znalce hostit barokní Kroměříž a poté renesanční zámek Bučovice a v sobotu 13. června zase Itálií inspirované rezidence Telč a Jindřichův Hradec. Poslední dny budou účastníci kursu trávit důkladným poznáváním památek na jihu Čech – v neděli 14. června navštíví zámek Kratochvíle, v pondělí 15. června si prohlédnou  Český Krumlov a úterý 16. června je čeká Hluboká. Kromě státních hradů a zámků navštíví účastníci Attingham Study Programme také soukromé objekty– zámek Častolovice, jemuž vévodí úchvatný rytířský sál ze 16. století, Nové Město nad Metují zařízené na počátku 20. století novým vybavením a sbírky v soukromém Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Účastníci kursu tedy navštíví sídla vystavěná králi, šlechtici i církevními hodnostáři a během několika dní projdou staletími od středověku po art deco. Odborné exkurze a přednášky doplní další akce, které hostům pomohou lépe pochopit celkový kontext a význam památek v českém prostředí – například ochutnávky českých specialit či světová premiéra baletního představení v barokním českokrumlovském zámeckém divadle.

Zajištění vzdělávacího programu, jako je Attingham Study Programme, je pro organizátory i hostitele velmi náročné, návštěvou špičkových odborníků z celého světa však mohou také mnohé získat. Diskuse a výměna poznatků a zkušeností, které se exkurzích odehrávají, napomohou docenit význam některých uměleckých předmětů, upřesnit jejich osudy nebo odhalit inspirační proudy, na jejichž základě vznikly, a mohou také osvětlit cestu věcí i jejich šlechtických majitelů do Čech a doplnit kontext a příběhy, které jsou s tím spojeny.

Attingham Study Programme je jediným kursem pořádaným nadací Attingham Trust, který se odehrává i mimo Velkou Británii a umožňuje poznat poklady různých míst Evropy. Třítýdenní Attingham Summer School nabízí poznání britských památek vlastněných či spravovaných organizacemi National Trust, English Heritage i památek v majetku soukromých vlastníků; Royal Collection Studies umožňuje poznání britských královských paláců a jejich sbírek. Na přípravě všech programů nadace se podílí výkonná ředitelka Annabel Westmanová, specialistka na historické textilie, která se od roku 1880 věnuje restaurování historických interiérů pro muzejní i jiné účely. Pracovala pro nejvýznamnější britské – a vlastně i světové – památkové organizace National Trust, English Heritage a Royal Palaces.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče Národní památkový ústav spravuje více než sto nemovitých památek – hrady a zámky, významné klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Sázava, Zlatá Koruna nebo Doksany), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy) i technické památky 19. a 20. století (Důl Michal v Ostravě), z nichž většina je přístupná veřejnosti. Pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o historické zahrady a parky, typické součásti zámeckých i hradních areálů.

Kontakt:

  • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, tel. 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
1.7.2015 15:58
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
mezinárodní spolupráce
číslo
16818
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit