Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Stop nezákonnému obchodování s kulturními statky

4.8.2015 | sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
no-photo [1]
Prohlášení 3. zasedání smluvních států úmluvy UNESCO z roku 1970, které se konalo ve dnech 18. – 20. května 2015, k nezákonnému obchodování s kulturními statky a seznam památek odcizených nedávno z Iráckého národního muzea.

 

Zasedání smluvních států úmluvy UNESCO z roku 1970 o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků konstatovalo, že ve světě charakterizovaném rychlými změnami a inovacemi musí mezinárodní komunita čelit nezákonnému obchodu s kulturními statky jako závažné formě nezákonného obchodování. Je hluboce znepokojeno současnou situací v mnoha částech světa, kde masivní ničení a rabování kulturního dědictví, jakož i nezákonné archeologické vykopávky vedou k růstu nezákonného obchodu s kulturními statky. Naléhá proto na státy, aby se staly smluvními státy úmluvy UNESCO z roku 1970, a apeluje, aby přijaly konkrétní opatření v souladu s mezinárodním právem včetně úmluvy UNESCO z roku 1970, a tím předcházely nezákonnému obchodování, ničení a drancování kulturních statků na jejich území; v tomto směru rovněž odkazuje na nedávno přijatou směrnici k provádění úmluvy UNESCO z roku 1970. Zdůrazňuje rovněž potřebu mezivládní spolupráce v této oblasti, jakož i aktivní účasti všech zainteresovaných třetích stran, zejména pak těch, které aktivně působí na poli umění a kultury. Vyzdvihuje potřebu respektování Mezinárodního etického kodexu UNESCO pro obchodníky s kulturními statky a Etického kodexu pro muzea Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Zasedání vyzývá státy, média a další aktéry, aby zvyšovali povědomí veřejnosti v oblasti respektování a ochrany kulturních statků.

V rámci závazků vyplývajících z úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků požádalo Velvyslanectví Irácké republiky v Praze o spolupráci při dohledání následujících památek odcizených z Iráckého národního muzea. Seznam odcizených předmětů v příloze obsahuje popis jednotlivých chybějících položek (příslušnou fotodokumentaci se nepodařilo získat).

Kontakt pro případné informace:

  • Ministerstvo kultury ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, tel. 257 085 111, e-mail: epodatelna@mkcr.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
4.8.2015 15:13
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
krádeže památek, mezinárodní spolupráce
číslo
16993
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit