Přejít na: Obsah | Konec stránky

Historické skvosty


Info o výstavě :: zde.


Na 24 panelech výstava představuje péči o památky v českých zemích. Panely stručně seznamují se základními údaji z památkové péče od jejích počátků v Rakousku a poté v Československu, dále přes problematiku památkových zón a disciplinu památkové technologie až po soupis památek zapsaných na listině UNESCO.

Výstava se poprvé představila v Bruselu, v budově Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Vernisáž se konala v úterý 9.6.2009.


Prohlídka výstavy

Orientační náhledy panelů ve formátu jpg lze po kliknutí zhlédnout v mírném zvětšení.

Vyšší komfort prohlídky nabízejí soubory pdf, které stáhnete kliknutím na symbol .

 

1. Vývoj
památkové péče
v českých zemích
2. Památkové
rezervace
3. Památky UNESCO 4. Památky UNESCO 5. Památkové technologie
 1 MB <

 

6. Hrady a zámky 7. Hrady a zámky 8. Zámecké sbírky 9. Církevní památky 10. Církevní památky
 1 MB <  1 MB <

 

11. Lidová architektura 12. Lidová architektura 13. Technické památky 14. Technické památky 15. Historické zahrady a parky
 1 MB <  1,2 MB <  1 MB

 

16. Historické zahrady a parky 17. Archeologické dědictví 18. Karlův most 19. Velké akce 20. Restaurování uměleckých děl
<

 

21. Relikviář
sv. Maura
22. Zaniklé památky 23. Zachráněné památky a tranfery 24. Vzdělávací programy NPÚ Tiráž výstavy
s uvedením autorů najdete :: zde