Přejít na: Obsah | Konec stránky

Plenární setkání účastníků projektu CARARE - 2010

Plenární setkání účastníků evropského komunitárního programu CARARE, mezi něž patří i Národní památkový ústav, se konalo ve dnech 16.-17.9.2010 v italské Pise v památkově cenné budově v samém centru města, která je sídlem Scuola Normale Superiore. Národní památkový ústav zastupovaly Ing. Irena Blažková a Ing. Alena Šťovíčková.

Evropský komunitární program CARARE je zaměřen na začlenění digitálních dat informačních systémů jednotlivých institucí z různých evropských zemí v oblasti památkové péče do evropského informačního systému Europeana. Náročný dvoudenní program setkání probíhal formou prezentací jednotlivých přednášejících, workshopu a diskuse v malých pracovních skupinách. Mimo jiné byl přednesen výsledek Content Survey (průzkum obsahu) jednotlivých účastníků. Z něj vyplývá celkem pochopitelně velká rozdílnost databází jednotlivých účastníků projektu, a to jak co do rozsahu, tak co do uspořádání a používaných standardů. Projekt Carare nepředpokládá změnu těchto databází, spíše výběr určitých dat a jejich technické, nikoli obsahové, přizpůsobení pro Europeanu. Nicméně získané poznatky mohou být cenným východiskem pro další zdokonalení našeho informačního systému.

Byla podána zpráva o hodnocení jednotlivých standardů pro metadata – MIDAS, LIDO, CIDOC, POLIS, zejména porovnání jejich předností a nedostatků. Jako inspirativní bylo hodnoceno upravené schéma MIDAS Heritage anglické památkové instituce English Heritage, se kterou vedení projektu CARARE navázalo spolupráci. Metadatové schéma CARARE bude k dispozici v nejbližší době. Schéma se bude lišit od dosavadního schématu Europeany (tedy všech ostatních projektů, které do Europeany předávají data) s ohledem na specifiku dat pro oblast stavebních památek a archeologického dědictví.

Část jednání byla věnována problematice 3D objektů, kde se NPÚ přímo neúčastní, avšak i poznatky zde získané mohou být pro NPÚ zajímavé. Neformálně jsme získali doporučení od pana Daniela Plentickxe, který vede tuto část projektu, pro práci s 3D objekty. Pan Plentickx, nás ujistil, že k vytváření 3D objektů není nezbytně nutná velmi drahá technika a software (viz www.arc3d.be – web servis, meshlab.sourceforge.net – provádění 3d, Acrobat Pro Extend na www. adobe.com).

Dopoledne druhého dne jednání bylo věnováno praktickému seznámení s programem pro mapování dat do metadatového schématu Carare, který vytvořila NTUA (National Technical University of Athens). Každý účastník si vyzkoušel na svém počítači přihlášení do systému, import svých dat (soubor XML) a jeho mapování.

Odpoledne byly v malých pracovních skupinách diskutovány otázky metadat a repozitářů.

Vedení projektu dále připomnělo blížící se termín výroční zprávy včetně finanční zprávy. V nejbližší době proběhne workshop pro technické partnery projektu, následně budou oznámeny termíny pro 3 další workshopy jako školení pro tzv. provozovatele obsahu (k nim patří Národní památkový ústav).

Vedle získání nezbytných informací pro další práci v projektu bylo přínosem i navázání přátelského kontaktu se zástupci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, který se projektu rovněž účastní.

Zpracovala: Irena Blažková, 20.9.2010

(Publikováno 25.10.2010, 15:45 SELČ/CEST)