Přejít na: Obsah | Konec stránky

ODAN - obrazová dokumentace archeologických nalezišťInformace o projektu

Obrazová dokumentace archeologických nalezišť (ODAN) je projekt na pořizování nové a evidenci stávají obrazové dokumentace o území s archeologickými nálezy. Obrazovou dokumentací rozumíme zejména fotografie, videozáznamy, kresby, malby apod. zachycující historický i aktuální vzhled území s archeologickými nálezy. Jednotlivé obrazové záznamy a informace o těchto záznamech jsou ukládány do centrální databáze, která je součástí Informačního systému o archeologických datech Národního památkového ústavu (ISAD NPÚ). V rámci ISAD NPÚ jsou obrazové záznamy provázány se systémem evidence území s archeologickými nálezy – Státním archeologickým seznamem České republiky (SAS ČR).

Pilotní projekt ODAN byl řešen jako institucionální výzkumný úkol NPÚ v letech 1999 – 2003 pod vedením Mgr. Pavla Stabravy. Postupně byla vypracována metodika pořizování obrazových záznamů a vyvinuta aplikace pro sběr dat o záznamech. Započata byla systematická obrazová dokumentace archeologických nalezišť a vytěžování fotoarchivů v různých typech odborných institucí. K 30.6.2005 byly získány informace o více jak 6 tisících obrazových záznamech, z nichž většina byla digitalizována a umístěna v datovém skladu NPÚ. V současné době jsou centrální správa dat a další rozvoj projektu ODAN zajišťovány jako statutární činnost Odboru péče o archeologický fond NPÚ, generálního ředitelství. Získávání obrazových záznamů je prováděno prostřednictvím interních i externích spolupracovníků ODAN.

Kontakty

Mgr. Petr Vachůt – odborný garant a správce dat ODAN

Národní památkový ústav, generální ředitelství
pracoviště Brno
Palackého třída 34
612 00 Brno
tel.: 549 522 846, fax: 549 522 845
e-mail: vachut@up.npu.cz

Ke stažení

Aplikace ODAN 3.0 určená pro sběr dat o obrazových záznamech. Aplikace pracuje v softwarovém prostředí Microsoft Access 2000. Vystavená aplikace je demoverze s vyplněným jedním vzorovým záznamem. V případě zájmu o plnou verzi aplikace ODAN 3.0, kterou NPÚ-ÚP bezplatně distribuuje, prosíme kontaktujte správce dat ODAN.

Manuál k ovládání aplikace ODAN 3.0

Metodický list - Fotografie v archeologické památkové péči (v menším rozlišení [2,5 MB])

Metodický list - Fotografie v archeologické památkové péči (ve velkém rozlišení [8,3 MB])