Přejít na: Obsah | Konec stránky

Metodiky

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb (pdf; 1,6 MB) – 2005

  • Úplná metodika OPD s přílohami a četnými komentovanými vyobrazeními jako příklady nálezových situací a metod jejich dokumentace.

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb. Hlášení o nálezu (pdf; 0,7 MB) – 2007

  • Stručná skládačka seznamuje s významem OPD v rámci památkové péče a ve stručnosti charakterizuje základní způsoby záchrany informací, které by mohly být ztraceny např. při zániku nebo nešetrné opravě stavebních památek.
    V důsledku technického nedopatření je v publikaci uvedena nesprávná adresa pro zasílání hlášení e-mailem.
    Správná adresa zní: opd@up.npu.cz.

Operative Research and Documentation of Historic Buildings. Discovery Notification (pdf) – 2008

  • Anglická jazyková verze předchozího titulu z roku 2007.