Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vzory elaborátu NZ OPD ke stažení

doc1; zpráva o drobné akci; kapitoly nemusejí začínat na nové stránce

doc2; podrobnější zpráva; kapitoly začínají na nové stránce

doc3; detailní zpráva s návrhem jednotné struktury údajů (členění odstavců je v doporučené podobě, která ještě může být předmětem diskusí)


Doporučení: Soubor zvoleného typu si stáhněte a pište do něj; tak budou zachovány požadované formáty. Pokud budete do stanovené formy vkládat texty psané v jiném editoru či formátu, skopírujte nebo aplikujte na ně stanovené formáty:

Nadpis 1

Arial, 16 b., Tučný

 

Nadpis 2

Arial 14 b., Tučný

 

Nadpis 3

Arial 12 b., Tučný

 

V běžném odstavci je nastaveno jen odsazení prvního řádku odstavce o 0,6 mm; lze zvolit zarovnání odstavce "do bloku". Písmo v odstavci je Times New Roman CE, velikost 12 b.

Vzhled stránky je nastaven obvykle, pouze levý okraj je (z běžných 2,5 cm) rozšířen na 3,5 cm (kvůli adjustaci svazku při jednostranném tisku).

Pro popisky ilutrací je možno zvolit buďto formu "tabulky", nebo variantu s běžným textem – nepoužitou podobu popisky smažte (vybrat > Delete). Při opakování jakéhokoliv vzoru nebo dříve napsaného textu k úpravám kopírujte původní podobu: "Vybrat" (zpravidla myší) > Ctrl+c > kurzor na požadované místo vložení > Ctrl+v. Pokud "neuhlídáte" formátování, přeneste požadovaný formát ze vzoru na vhodném místě pomocí funkce "kopírovat formát" (v MSWordu ikona se "smetáčkem" / při jednom kliknutí jednorázová aplikace, při "dvojkliku" se formát přenese do každého místa, kde se posléze klikne, až do chvíle, kdy se znovu jednou klikne na ikonu).