Přejít na: Obsah | Konec stránky

Adresář řešitelů a spoluřešitelů

Seznam je uspořádán podle příslušnosti řešitelů a spoluřešitelů k jednotlivým pracovištím NPÚ.
(aktualizace podle stavu ke dni 8.8.2008)

(Kurzíva: dispečeři)


Jméno telefonní číslo e-mail
Ostrava
Mgr. Jana Koudelová 724 664 012 koudelova@ostrava.npu.cz
PhDr. Dana Kouřilová 724 664 013 kourilova@ostrava.npu.cz
Mgr. Petra Kaniová 604 831 861 kaniova@ostrava.npu.cz
Mgr. Petr Oškera 732 673 294 oskera@ostrava.npu.cz
Olomouc
Mgr. Tomáš Vítek 724 663 748 vitek@olomouc.npu.cz
Dagmar Hradilová 585 204 119 hradilova@olomouc.npu.cz
Brno
Mgr. Lenka Šabatová 724 756 195 sabatova@brno.npu.cz
Ludmila Olšanová 542 536 161 olsanova@brno.npu.cz
Ústí nad Labem
PhDr. Lucie Kursová 777 236 418 lucie@jilek.cz
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. 603 269 292 boci2004@volny.cz
Bc. Alena Sellnerová 737 414 118 sellnerova@usti.npu.cz
České Budějovice
Dis. Veronika Babická 380 711 026 babicka@budejovice.npu.cz
Dipl. tech. Daniel Šnejd 605 771 413 daniel.snejd@seznam.cz
Mgr. Jarmila Hansová 387 312 140 hansova@budejovice.npu.cz
Ing. Marie Pavlátová 607 781 726 pavlatova@budejovice.npu.cz
Plzeň
PhDr. Vratislav Ryšavý 377 360 938 rysavy@plzen.npu.cz
Tomáš Karel 606 666 415 karel@plzen.npu.cz
Mgr. Renata Jedličková 775 261 089 jedlickova.renata@plzen.npu.cz
Pardubice
Ing. Jiří Slavík 724 663 675 slavik_dp@volny.cz
Miloš Buroň 724 663 659 buron@pardubice.npu.cz
MgA. František Radek Václavík 724 663 780 vaclavik@pardubice.npu.cz
Olga Uchytilová 466 797 746 uchytilova@pardubice.npu.cz
Hana Lacinová (Josefov) 724 663 649 npu.josefov@tiscali.cz
Střední Čechy
Ing. arch. Vít Jesenský 728 085 997 vit.jesensky@centrum.cz
Ing. arch. Karel Kibic 607 657 441 kibic@stc.npu.cz
Ing. arch. Jiří Mrázek 606 686 113 mrazek@stc.npu.cz
PhDr. Vladislav Razím 606 390 482 razim@stc.npu.cz
Ing. arch. Jan Veselý 737 922 405 vesely@stc.npu.cz
Ing. arch Eva Volfová 607 657 497 e.volfova@seznam.cz
Ing. arch. Eva Vyletová 607 709 722 vyletova@stc.npu.cz
Václav Tutr 776 200 947 tutr@stc.npu.cz
Ústřední pracoviště
Ing. arch. Mgr. Jan Beránek 731 478 767 beranek-shp@seznam.cz
Ing. Petr Macek 274 817 187 macekp@seznam.cz
Mgr. Michal Patrný 724 663 612 patrny@up.npu.cz
Ing. Jan Sommer 724 663 594 sommer@up.npu.cz
PhDr. Pavel Zahradník 605 544 020 zahradnik-pavel@quick.cz
Mgr. Lubomír Zeman 723 540 946 zeman@tkrostrov.cz
Lucie Chotěborská 723 962 271 choteborska@up.npu.cz
Kroměříž
Jan Štětina 724 663 725 stetina@kromeriz.npu.cz
Mgr. Jiří Janál 573 502 054 janal@kromeriz.npu.cz
Loket
Bc. Jan Konůpek 724 663 693 konupek@loket.npu.cz
Jakub Chaloupka 724 811 655 chaloupka@loket.npu.cz
Liberec
Miroslav Kolka 724 152 882 kolka@liberec.npu.cz
Mgr. Michal Panáček 608 047 366 panacek@liberec.npu.cz
Praha
Mgr. Miroslav Kovář 777 296 177 kovar@praha.npu.cz
Ing. Jolana Cibulková cibulkova@praha.npu.cz