Přejít na: Obsah | Konec stránky

Bibliografie

2011
 • Aubrechtová, Alena – Domanická, Jana – Tuma, David: Operativní průzkum Starého zámku čp. 92 v Chocenicích, in: Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 25-31. ISBN 978-80-87170-17-5 (???)
 • Čeplá, Andrea: Nově zjištěné poznatky ke stavebním dějinám tzv. Horního zámku ve Fulneku, in: Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 58-67. ISBN 978-80-87170-17-5 (???)
 • Volfová, Eva: Ohrožená interiérová svítidla na příkladu skleněného lustru z kostela ve Veclově, in: Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 20-24.
 • Vrla, Radim: Nový Světlov, nové objevy, in: Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 73-84. ISBN 978-80-87170-17-5.
 • Zeman, Lubomír: Měšťanské lázně v Lokti, in: Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 160-167. ISBN 978-80-87170-17-5.
2010
2009
 • Sommer, Jan: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ - poznámky k postupu v roce 2008, in: Průzkumy památek, roč. 16, 2009, č. 2, s. 195-201.
2008
 • Augustinková, Lucie: Nálezy z kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích, in: Dějiny staveb, 2008, s. 5-13.
 • Hansová, Jarmila – Šnejd, Daniel: Bývalá škola čp. 7 v Rožmberku nad Vltavou, in: Dějiny staveb, 2008, s. 124-129.
 • Skopec, Jaroslav: Dispoziční utváření domu čp. 165 v Kadani, in: Svorník 6/2008, s. 255-262
 • Sommer, Jan: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ- poznámky k postupu v roce 2007, in: Průzkumy památek, roč. 15, 2008, č. 2, s. 159-167.
 • Šabatová, Lenka – Kyncl, Tomáš: Středověká věž kostela sv. Máří Magdalény v Rousínově, in: Dějiny staveb, 2008, s. 197-205.
 • Štětina, Jan: Co skrývá nádvoří kroměřížského zámku?, in: Dějiny staveb, 2008, s. 59-64.
 • Veselý, Jan – Patrný, Michal: Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 15, 2008, č. 2, s. 3-38.
2007
 • Bláha, Radek – Slavík, Jiří: Problémy založení a stavebního vývoje domu čp. 126 v Hradci Králové, in: Dějiny staveb, 2007, s. 163-169.
 • Hansová, Jarmila – Lavička, Roman: Gotická brána u kostela sv. Markéty v klášteře Zlatá Koruna, in: Dějiny staveb, 2007, s. 113-121.
 • Kibic, Karel: Průzkum věže kostela Záboří nad Labem při opravě, in: Průzkumy památek, roč. 14, 2007, č. 1, s. 71-78.
 • Razím, Vladislav – Sommer, Jan – Veselý, Jan: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Hlášení o nálezu (skládačka), NPÚ-ÚOP středních Čech, Praha 2007. ISBN 80-86516-22-9.
 • Razím, Vladislav: Ke stavebnímu vývoji hradu Vizmburka, in: Svorník 5/2007, Sborník příspěvků z 5. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 6.-9.6.2006 v Louce u Znojma. Klenby, s. 35–54. ISBN 978-80-86562-09-4.
 • Sommer, Jan: Záboří nad Labem, kostel sv. Prokopa (hlavní poznatky z první etapy průzkumů kostela), in: Průzkumy památek, roč. 14, 2007, č. 1, s. 63-69.
 • Sommer, Jan: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb v NPÚ- poznámky k postupu v roce 2006, in: Průzkumy památek, roč. 14, 2007, č. 2, s. 171-177.
 • Šabatová Lenka:  Rodinná hrobka Milnerových v Herálci, in: Památková péče na Moravě - Monumentorum moraviae tutela 13/2007, s. 97-108.
 • Štětina, Jan: Pozůstatky pozdně gotického průčelí východního paláce hradu v Kvasicích, in: Dějiny staveb, 2007, s. 63-67.
2006
 • Augustinková, Lucie: Vznik a výstavba kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa ve Fulneku, in: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2006, Ostrava 2006, s. 45-53.
 • Karel, Tomáš: Věž kostela Panny Marie v Seči, in: Dějiny staveb, 2006, s. 183-190.
 • Kouřilová, Dana: K barokní vývojové fázi zámku v Hradci nad Moravicí, in: Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2006, Ostrava 2006, s. 118-130.
 • Kouřilová, Dana – Kaniová, Petra – Halátek, Dalibor: Výpověď stavby, in: Paměť místa / místo paměti (Almanach u příležitosti rekonstrukce opavské Hlásky v roce 2006), Opava 2006, s. 72-93.
 • Slavík, Jiří: K opevnění města Jičína, in: Průzkumy památek, roč. 13, 2006, č. 2, s. 151-152.
 • Slavík, Jiří: Kostel ve Výprachticích – nové poznatky o jeho stavebním vývoji, in: Lanškrounsko 4, s. 9-10.
 • Slavík, Jiří: Návrh názvosloví starších kovových dveří a kovových dveřních prvků, in: Svorník 4/2006. Sborník příspěvků ze 4. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 1-3. června 2005 v Poděbradech. Praha 2006, s. 219-232.
 • Sommer, Jan: Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ – několik poznámek a příkladů, in: Průzkumy památek, roč. 13, 2006, č. 2, s. 131-149.
 • Zeman, Lubomír – Klsák, Jiří: Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově ve světle nových poznatků, in: Dějiny staveb, 2006, s. 5-17.
 • Zeman, Lubomír – Kuča, Karel: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji, Krajský úřad Karlovy Vary, Karlovy Vary 2006, 592 s.
 • Zeman, Lubomír: Karlovy Vary. Architektura baroka a klasicismu, 1650 - 1850, Klub Za krásné Karlovarsko ve spolupráci s Karlovarským krajem, Karlovy Vary 2006 (v tisku).