Přejít na: Obsah | Konec stránky

Stavebně historické a další průzkumy

Stavební památky obsahují velké množství informací o ideích, záměrech i realitě života našich předků. Tento mnohovrstevnatý odkaz je trvale ohrožen nešetrnými stavebními zásahy, vycházejícími z nepochopení památkových hodnot, ale také přirozeným procesem degradace stavebních i dekoračních materiálů, v neposlední řadě i proměnami dominujícího vkusu a požadavků na hygienický či teplotní  komfort.

Současně je však velmi nesnadné jej odborně vyhodnotit, na základě tohoto hodnocení stanovit priority pro památkovou ochranu v procesu realizace záměrů stavebníka apod. Etické otázky se střetávají s praktickými provozními požadavky, neochotou snášet omezování volného užívání majetku, až okázalým nezájmem.

O tom více v kapitolách určených vlastníkům památek »

Průzkumy a výzkumy jsou přitom vykonávány i z řady praktických důvodů. Jsou nutné pro statickou sanaci narušeného objektu či k určení účinného postupu k odstranění biotického poškození (např. houba dřevomorka).

Více informací najdete v levém menu.