Přejít na: Obsah | Konec stránky

Státní památková péče a archeologie

Archeologické situace a nálezy jsou často neviditelnou součástí stojící architektury. Představují významný doklad vývoje památky, důkaz její autentičnosti a významnou součást její památkové hodnoty. Přes to patří, právě pro svou nenápadnost, k nejohroženějším součástem památkového fondu. Úkolem památkové péče je na tuto skutečnost nezapomínat a všude tam, kde je to možné a vhodné se snažit o to, aby archeologický kontext jednotlivých památek zůstal součástí vypovídací hodnoty památky. Archeologické situace a nálezy ve volné krajině, zejména bez dochované architektury, jsou v současné chvíli ničeny v důsledku neznalosti a nedostatečnosti povědomí o jejich existenci. I zde lze spatřovat velký úkol státní památkové péče ve snaze o jejich dokumentaci a výběrovém uchování pro budoucnost jako prvků, charakterizujících historickou paměť krajiny.