Přejít na: Obsah | Konec stránky

Kompenzace veřejného zájmu

Bezplatná poradenská činnost NPÚ

Dle platné legislativy §32., odst.2 f) zákona 20/1987Sb.) poskytuje odborná organizace státní památkové péče bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky.

Program podpory záchranných archeologických výzkumů

Program podpory záchranných archeologických výzkumů je účelová dotace přidělovaná Ministerstvem kultury NPÚ. Finanční prostředky z PPZAV jsou určeny na podporu  záchranných archeologických výzkumů (ZAV), jejichž náklady jsou podle ust. §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 o státní památkové péči, hrazeny organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů (ilustrační foto_5).

Černov – Cvilínek, okr. Humpolec; celkový pohled na prádlo s dřevěnými nádržemi a pecí na hornickém sídlišti ze 13. století (Foto archiv ARCHAIA Brno 2009)
Černov – Cvilínek, okr. Humpolec; celkový pohled na prádlo s dřevěnými nádržemi a pecí na hornickém sídlišti ze 13. století (Foto archiv ARCHAIA Brno 2009)

Po projednání žádostí Krajskou archeologickou komisí mohou být příjemcem dotace oprávněné organizace, které spolupracují s NPÚ při provádění záchranných archeologických výzkumů. Jmenovaní zástupci (tajemníci, nebo předsedové Krajských archeologických komisí) z jednotlivých pracovišť NPU, jsou členy Komise generálního ředitele pro archeologii na ústředním pracovišti. Ta přerozděluje finanční prostředky na jednotlivá územně odborná pracoviště NPÚ. Seznam zástupců (koordinátorů v krajích) jednotlivých územně odborných pracovišť NPÚ, na které se mohou oprávněné organizace k archeologickým výzkumům obrátit v jednotlivých krajích se žádostí o spolupráci na ZAV z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů do 10. září každého kalendářního roku.

 

Zástupci  NPÚ

NPÚ ÚOP Brno

PhDr. R. Stránská

NPÚ ÚOP České Budějovice

Mgr. J. Havlice

NPÚ ÚOP Josefov

Mgr. J. Kalferstová

NPÚ ÚOP Kroměříž

Mgr. J. Janál

NPÚ ÚOP Liberec

Mgr. R. Tišerová

NPÚ ÚOP Loket

Mgr. F. Prekop

NPÚ ÚOP Olomouc

PhDr. P. Michna

NPÚ ÚOP Ostrava

Mgr. M. Zezula

NPÚ ÚOP Pardubice

Mgr. T. Čurda

NPÚ ÚOP Plzeň

Mgr. P. Sokol

NPÚ ÚOP Praha

PhDr. J. Podliska, Ph.D.

NPÚ ÚOP Středních Čech

Mgr. Z. Neustupný

NPÚ ÚOP Telč

Mgr. P. Macků

NPÚ ÚOP Ústí n./L.

PhDr. H. F. Teryngerová

Zprostředkování informací o archeologickém památkovém fondu odborné i široké veřejnosti

Zprávy o výzkumech, přednášky apod. (viz. Užitečné odkazy, aktuality včetně prezentace výzkumů)