Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oborové standardy

Každý terénní archeologický výzkum musí být realizován způsobem, umožňujícím vypracování Nálezové zprávy. Terénní archeologický výzkum tedy musí být veden tak, aby bylo možné naplnit její strukturu, stanovenou archeologickými ústavy AV ČR (http://www.arup.cas.cz/?cat=647).

Určitý standard představují, díky postavení ARÚ AV ČR v pam. zákoně, také interní normy ARÚ (standardy evidence terénních výzkumů a archivace terénní dokumentace (č. 8/2007) a směrnice o provádění terénních archeologických výzkumů (http://www.arup.cas.cz/?cat=568).