Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oprávněné organizace k provádění archeologických výzkumů

Taková organizace dle znění §21., odst.2 musí mít oprávnění MK ČR k provádění archeologických výzkumů http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/archeologie/seznam-organizaci-opravnenych-k-provadeni-archeologickych-vyzkumu-101288/ a uzavřenu Dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. Jejich soupis vede územně příslušný ARÚ AV ČR http://www.arup.cas.cz/?cat=640 pro území Čech a http://arub.public08.cz/clanek/opravnene-organizace pro Moravu).