Přejít na: Obsah | Konec stránky

ICOMOS

Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví

Oficiální verze dokumentů ICOMOS v angličtině, francouzštině a španělštině.


Český překlad podle vydání ČNK ICOMOS z roku 2001.
(dokument .rtf ke stažení)

Mezinárodní charta o konzervaci a restaurování památek a sídel, Benátky 1964
Mezinárodní charta kulturního turismu, Brusel 1976
Mezinárodní charta o historických zahradách, Florencie 1982
Mezinárodní charta pro záchranu historických měst, Washington 1987
Mezinárodní charta o řízení archeologického dědictví, Lausanne 1990
Mezinárodní charta o ochraně a gesci kulturního dědictví pod vodou, Sofia 1996
Mezinárodní charta o lidovém stavebním dědictví, Mexiko 1999
Mezinárodní charta o kulturním turismu, Mexiko 1999
Dokument o autenticitě, Nara 1994