Generální ředitelství
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologické komise v NPÚ

Komise pro archeologii při generálním řediteli je poradním orgánem ve věcech ochrany, záchrany a péče o archeologické dědictví v České republice, které NPÚ vykonává podle svého statutu, a které se vážou k ochraně, záchraně a péči o archeologické dědictví, včetně koordinace přerozdělení dotace Ministerstva kultury PPZAV a vyhodnocení výsledků.

Krajské archeologické komise (dále KAK) jsou poradním orgánem ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti jednotlivých územně odborných pracovišť NPÚ, včetně posouzení návrhů akcí do PPZAV, čerpání finančních prostředků z dotace  a vyhodnocení výsledků v oblasti působení jednotlivých územně odborných pracovišť.