Přejít na: Obsah | Konec stránky

Katalogy a ostatní online informační služby

Katalogy

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje zhruba 15% fondu knihovny (všechny přírůstky od roku 2004 a zahraniční periodika). Probíhá rekatalogizace.

V elektronickém katalogu máte možnost hledat podle typu dokumentu:

  • "knihy" – monografie a neperiodické sborníky;
  • "periodika" – časopisy, periodické sborníky, ročenky, výroční zprávy;
  • "speciální dokumenty" – kartografické dokumenty, grafické a elektronické dokumenty, rukopisy;
  • "studentské práce" – rukopisy školní povahy;
  • "články" – statě a články od roku 1994.

Lístkový katalog

Online přístupný lístkový katalog je skenovanou replikou jmenného lístkového katalogu. Obsahuje přes 21000 lístků zahrnujících monografie, opakovaně vydávané sborníky a ročenky, které knihovna získala do konce roku 2001. Katalog není aktualizován v případech ztrát a odpisů. Vámi nalezené publikace již nemusí být ve fondu knihovny – ověření dostupnosti publikace na gnr.knihovna@npu.cz. Navigace je rozšířena o aktivní odkazové lístky a dostupné odkazy k plným textům jako v elektronickém katalogu přírůstků. Vyhledávat je možno tímto způsobem.