Přejít na: Obsah | Konec stránky

Sbírka fotografické dokumentace

Základem fotodokumentace Generálního ředitelství NPÚ je sbírka Státního fotoměřického ústavu (zal. 1919), Státního památkového úřadu a Národní kulturní komise, které byly roku 1953 sloučeny ve Státní památkovou správu, na jejíž činnost v roce 1958 bezprostředně navázal SÚPPOP, od roku 1991 pak v činnosti pokračoval SÚPP a od roku 2003 NPÚ.

Fondy sbírky se rozrůstaly jednak vlastní systematickou fotografickou činností těchto institucí, jednak nákupy, odkazy a dary. Díky tomu byly do sbírek včleněny cenné soubory negativů a unikátních fotokopií od profesionálních fotografů, osobností působících v památkové péči a organizací souvisejících s památkovou péčí.

V průběhu let tak byla vytvořena jedinečná sbírka negativů a fotografií, jejíž rozsáhlost, hloubka a dokumentační hodnota dosahuje mezinárodního významu. Obsahuje více než 132 000 černobílých negativů formátu 6 x 6 cm až 30 x 40 cm, 1 250 barevných negativů, 38 000 negativů ORBIS, 18 000 diapozitivů a 58 000 unikátních fotokopií.

Nyní vzniká nově elektronická databáze fotosbírky členěná podle jednotlivých fondů: N – negativy, F – originální fotografie, D – diapozitivy a nově DF – digitální fotografie.

Fotografická sbírka je zpřístupněna veřejnosti po tři dny v týdnu: úterý, středa, čtvrtek v době 8–11 hod.

Po předběžné telefonické dohodě lze fotosbírku navštívit v kterýkoliv pracovní den v rámci pracovní doby.

Telefon: 257 010 301–2