Přejít na: Obsah | Konec stránky

Fotografické oddělení

Oddělení poskytuje památkovým ústavům, právnickým i fyzickým osobám možnost získat kopie fotosnímků ze sbírkových fondů NPÚ. Jedná se o zvětšeniny z unikátních archivních negativů až do velikosti 50 x 60 cm.

Fotooddělení může zvětšovat všechny běžné rozměry fotografických negativů (maximálně však 24 x 30 cm). V případě originálních fotografií je kopie zhotovována cestou reprodukce originálu na černobílý negativ velikosti 9 x 12 cm.

Výše cen poskytovaných fotoslužeb je určena Ceníkem fotoprací NPÚ. Tyto poplatky však nezbavují nabyvatele fotokopií povinnosti požádat v případě veřejného užití snímků jejich autory o souhlas s konkrétním druhem užití a v souladu s autorským zákonem uspokojit jejich případné nároky na autorský honorář.

Telefon: 257 010 305-7