Přejít na: Obsah | Konec stránky

Sbírky dokumentace Ústředního seznamu kulturních památek

Sbírka příloh Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

Sbírka příloh Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“) je tvořena jednak sbírkou právních a informačních aktů ke kulturní památce a dále sbírkou dokumentačních fondů.

Sbírka dokumentačních fondů Ústředního seznamu kulturních památek České republiky

Dokumentační fondy obsahují fond fotografické dokumentace, videodokumentace, filmové dokumentace, ikonografické dokumentace, plánové dokumentace, zaměření, fond stavebně historických průzkumů, restaurátorských zpráv, nálezových zpráv, případně dalších specifických fondů. Fondy jsou evidovány podle Spisového řádu NPÚ a uloženy podle charakteru fondů.

Zpřístupnění sbírky dokumentačních fondů Ústředního seznamu kulturních památek ČR

Fondy jsou spravovány v odborech evidence, dokumentace a informačních systémů a jsou zpřístupňovány podle interních předpisů vycházejících z platných zákonných úprav (archivní zákon, autorský zákon, památkový zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům).

Připravuje se centrální databáze dokumentačních fondů, která umožní zájemcům snadnější získání informací.