Přejít na: Obsah | Konec stránky

Sbírka plánů, stavebně historických průzkumů a restaurátorských zpráv

Sbírka obsahuje tuto dokumentaci:

  • plánovou dokumentaci stavebních památek, tj. měřickou dokumentaci stávajícího stavu a projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám,
  • stavebně historické průzkumy stavebních památek a historických sídel,
  • územně plánovací dokumentaci historických sídel,
  • mapy,
  • ikonografickou dokumentaci (tj. stará vyobrazení) stavebních památek a historických sídel,
  • fotografickou dokumentaci stavebních památek a historických sídel,
  • restaurátorskou dokumentaci z restaurování stavebních památek a movitých památek.

Časový rozsah: Většina dokumentace je z doby od konce 19. století do současnosti, stovky dokumentů z doby od konce 18. století do konce 19. století, jednotlivosti z doby starší.

Metráž: Cca 950 bm, z toho zpřístupněno cca 885 bm.

Původci: Státní fotoměřický ústav (1919–1954), Státní památkový úřad (1920–1950), Státní památkový ústav (1950–1951), Státní památková správa (SPS, 1952–1958), Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP, 1958–1990), Státní ústav památkové péče (SÚPP, 1990–2002), Národní památkový ústav (NPÚ, od 2003), Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO, 1954–1992).

Sbírka je deponována v detašovaném pracovišti, jehož adresa je Horoměřická 3, čp. 2328, Praha 6, Dejvice.

Správci: Tomáš Snopek, Mgr. Jan Fiřt.

Kontakt: 737 386 155, 235 312 811, snopek@up.npu.cz, firt@up.npu.cz.

Studovat dokumentaci obsaženou ve sbírce mohou badatelé v pracovní dny, po předchozí dohodě se správci, podle provozních možností.

Dotazy a objednávky nejlépe telefonicky v úterý od 13 do 18 hodin.

Dopravní spojení: Autobusy č. 116, 161, 312, 316 a 356 ze zastávky Dejvická do zastávky Jenerálka, pak pěšky asi 300 metrů zpět, proti směru, kterým přijíždějí autobusy.