Přejít na: Obsah | Konec stránky

Technologická laboratoř péče o historické materiály

Technologická laboratoř v Generálním ředitelství NPÚ tvoří základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky (NKP) a další památky ve správě NPÚ.

Laboratoř s dlouhou tradicí se od roku 2008 orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů, dle potřeby se zabývá i ostatními materiály.

Dle kapacitních možností dále technologická laboratoř poskytuje v rámci NPÚ, právnickým i fyzickým osobám působícím v oblasti obnovy a restaurování památek a vlastníkům památek metodickou a poradenskou pomoc ve věci:

  • hledání možných příčin poškození historických materiálů
  • stanovení míry poškození nebo dochování historických materiálů
  • konzultací při průzkumech historických materiálů
  • výběru vhodných technologií obnovy a restaurování historických materiálů
  • možností preventivní péče o historické materiály

Ceny poskytovaných služeb jsou řešeny dohodou v závislosti na náročnosti prací.

Kontakt

e-mail: laboratory@up.npu.cz

tel.: 257 010 312