Přejít na: Obsah | Konec stránky
Sídlo ÚOP v Liberci.

Vědecko-výzkumné úkoly na ÚOP v Liberci

Národní památkový ústav má statut vědecko-výzkumné instituce. Vedle zajišťování péče o památkový fond a jeho dokumentaci a evidenci se proto odborní pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci věnují také vědecko-výzkumné činnosti.

V současné době se zaměstnanci NPÚ, ÚOP v Liberci podílejí na výzkumných záměrech řešených v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) a Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Detailní přehled vědecko-výzkumných úkolů naleznete v záložkách příslušných let.