ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP středních Čech

NPÚ, ÚOP středních Čech – knihovna

Kontakt:

Sabinova 5, 130 00 Praha 3, č. dveří 405, 4. patro bez výtahu

tel. 274 008 235
e-mail: laniarova.olga@npu.cz


Provoz knihovny:

pondělí 8–12
úterý 10–12
středa 8–12


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond monografii. U periodik bude probíhat rekatalogizace.


O fondu knihovny:

Ve fondu jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění a architektury s důrazem na památky ve středních Čechách.

Stavebně historické průzkumy, restaurátorská a památková dokumentace, nálezové zprávy jsou uloženy v archivu, který se nachází v jiné budově na stejné adrese.

Archiv NPÚ, ÚOP středních Čech