ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP středních Čech

Ředitel územního odborného pracoviště středních Čech

Ing. arch. Vojtěch Láska

Ing. arch. Vojtěch Láska

V letech 1962–1968 vystudoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Již při tomto studiu se, zvláště v semináři doc. Ing. arch. Milady Radové-Štikové, zaměřil na dějiny architektury a problematiku památkové péče. V letech 1971–1973 absolvoval postgraduální studium dějin architektury, rovněž na Fakultě architektury ČVUT, a v letech 1974–1976 postgraduální studium oboru památkové péče na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Od roku 1968, tedy od ukončení řádného studia na ČVUT, spojil svoji profesionální dráhu s památkami středních Čech. Tehdy nastoupil do Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje jako památkový architekt. Tuto funkci zastával do roku 1980, kdy se stal vedoucím oddělení péče o nemovité památky. V roce 1992 byl pověřen vedením útvaru památkové péče ve funkci náměstka ředitele Památkového ústavu středních Čech, jak byla středočeská odborná organizace státní památkové péče na začátku roku 1991, po delimitaci odboru státní ochrany přírody pod Český svaz ochrany přírody a po svém převedení pod nového zřizovatele, Ministerstvo kultury ČR, přejmenována. Po půlročním vedení ústavu ve funkci zastupujícího ředitele byl na sklonku roku 2001 jmenován ředitelem. Stal se jím tedy, věren své zaměstnavatelské organizaci, po získání bohatých odborných i organizačních zkušeností ze všech jejích funkčních úrovní.