ÚOP v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Českých Budějovicích

Oddělení archeologie

  • zpracovává odborná vyjádření pro vydání závazných rozhodnutí výkonných orgánů památkové péče ke stavební činnosti na kulturních památkách, památkově chráněných územích a územích s archeologickými nálezy;

  • zpracovává odborné podklady pro územně plánovací dokumentaci všech stupňů;

  • účastní se kontrolních dnů a konzultací při provádění stavební činnosti na archeologických nemovitých památkách a územích s archeologickými nálezy;

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek a stavebníkům provádějícím stavební či jinou činnost na archeologických lokalitách;

  • zpracovává návrhy na prohlášení nových archeologických nemovitých památek;

  • zastupuje NPÚ na zasedání Jihočeské archeologické komise;

  • organizačně a administrativně zajišťuje rozdělování prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů;

  • provádí přednáškovou a publikační činnost o realizovaných archeologických výzkumech a archeologické památkové péči;

  • realizuje záchranné archeologické výzkumy na objektech ve správě NPÚ a investiční výzkumy na území Jihočeského kraje;

  • provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů.

Vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Havlice, email: havlice@budejovice.npu.cz

Kontakty na ostatní pracovníky oddělení naleznete zde.