ÚOP v Českých Budějovicích
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Českých Budějovicích

Kancelář ředitele

  • provádí vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost;

  • prezentuje a propaguje památkovou péči a koordinuje vybrané prezentační projekty;

  • organizuje a konkrétně zajišťuje odbornou vydavatelskou činnost NPÚ;

  • organizuje mezioborové konference, semináře a workshopy;

  • koordinuje spolupráci s akademickými a dalšími odbornými institucemi;

  • předává informace veřejnosti prostřednictvím médií, spolupracuje při tom s ostatními odbory NPÚ;

  • provádí administrativní práce;

  • zajišťuje spisovou službu;

  • zajišťuje sekretariátní agendu pro činnost ředitele;

  • shromažďuje a vypracovává podklady pro ředitele.

Vedoucí kanceláře ředitele: Mgr. Martin Gaži, email: gazi@budejovice.npu.cz

Kontakty na ostatní pracovníky kanceláře ředitele naleznete zde.