Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
Webové stránky výstavy / Exhibition website www.npu.cz/vystava-unesco www.salarcitektu.cz

Knihovna

Kontakt

PhDr. Zdeňka Prokopová, vedoucí oddělení dokumentačních fondů a knihovny, prokopova@budejovice.npu.cz, tel. č. 387312140/186


Provoz knihovny

Odborná knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích se nachází v budově na Senovážném nám. 6 v přízemí.

Návštěva knihovny se studovnou je možná během celého týdne, předchozí dohoda termínu a požadovaných titulů nebo uvedení tématu studia je však vzhledem k tvorbě elektronického katalogu, fyzickému utřiďování fondu a zajišťování dalších agend vhodnější.


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje 40% fondu monografií, el. katalogizace ostatních částí fondu pokračuje.


O fondu knihovny

Specializovaný knižní fond zaměřený zejména na oblast památkové péče, výtvarného umění a historie je zpřístupněn badatelům ve formě prezenčních výpůjček v prostorách studovny.