ÚOP v hl. městě Praze
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v hl. městě Praze

Knihovna a badatelna ÚOP v hl. městě Praze

Kontakt

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel.: 234 653 212
mobil: 775 443 499
e-mail: uop.hmp.knihovna@npu.cz


Provoz knihovny

Otevírací doba v badatelně pro veřejnost:

PO, ST 8.30 – 12.00

V případě větších požadavků je nutno materiály předem objednat.

 


Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond knihovny a výběrovou bibliografii článků z časopisů uložených v knihovně ústavu, které se týkají Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí.


O fondu knihovny

Odborná knihovna obsahuje asi 10 000 svazků a představuje jednu z nejlepších specializovaných odborných knihoven věnovaných památkovým pragensiím, tedy památkovému fondu na území hlavního města Prahy. Knihovní fond obsahuje dále publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, architektury, archeologie a restaurování památek. Knižní fond je pravidelně aktualizován o aktuální produkci, v rámci finančních možností se doplňují chybějící řady již vyšlých edičních počinů.

Knihovna je součástí oddělení dokumentace, v jejíchž fondech jsou uloženy stavebně historické průzkumy, restaurátorské zprávy, plánová dokumentace, nálezové zprávy, soupisy mobiliářů, fotodokumentace a výstupy z Vědy a výzkumu. Součástí je též studovna.

Knihy a všechny ostatní materiály jsou poskytovány badatelům k prezenčnímu studiu v hodinách pro veřejnost – v pondělí a ve středu od 8.30 do 12 hodin. Vzhledem k autorským právům z nepublikovaných dokumentačních materiálů není možné pořizovat jakékoliv kopie.