ÚOP v Josefově
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky
ÚOP v Josefově

Knihovna

O fondu knihovny

Specializovaný knihovní fond NPÚ ÚOP v Josefově obsahuje publikace z oboru památkové péče, historie, architektury a dějin umění. Badatelům je veřejně přístupný, poskytují se však pouze prezenční výpůjčky v prostorách studovny.

Knihovna shromažďuje také periodika a seriály:

  • odborné (Zprávy památkové péče, Propamátky, Monument revue, Pamiatky a múzeá, sborníky STOP, sborníky jednotlivých územních odborných pracovišť ...)
  • specializované (Průzkumy památek, Svorník, Dějiny staveb, Architekt, Art&antique, Umění)
  • regionální (Panorama, Orlické hory a Podorlicko, Z Českého ráje a Podkrkonoší, Krkonoše - Jizerské hory, Krkonoše - Podkrkonoší, Rodným krajem, Královéhradecko, Stopami dějin Náchodska, Východočeské listy historické ...)

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje monografie a periodika, probíhá katalogizace článků.


Otevírací doba

Návštěva knihovny a studovny je možná po předchozí domluvě během celého týdne.

Ve studovně lze nahlížet i do ostatních dokumentačních fondů - plánové dokumentace památkově chráněných objektů a území, stavebně-historických průzkumů, restaurátorských zpráv ad.


Kontakt


Mgr. Eva Macková
mackova.eva@npu.cz

tel. 491 509 536
mob. 725 766 153