Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:

Odborná knihovna Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži
Sněmovní náměstí č. 1 (budova Arcibiskupského zámku)
767 01 Kroměříž

Romana Podolská, oddělení evidence, dokumnetace a informačních systémů
e-mail: podolska.romana@npu.cz
tel.: 573 301 433


Provoz knihovny:

Knihovna není přístupná veřejnosti.


Elektronický katalog obsahuje 90% fondu knihovny, probíhá rekatalogizace.


O fondu knihovny:

Ve fondu jsou uloženy odborné publikace z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, konzervace a restaurování památek s důrazem na památky ve Zlínském kraji.