ÚOP v Kroměříži
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nabídka přednášek kroměřížského územního odborného pracoviště NPÚ

Nabízíme odborné přednášky pro střední školy, především pro semináře předmaturitních ročníků, dále pro knihovny, archívy, galerie a muzea, ale i pro zájemce mající vztah ke svému městu a jeho historii.

Nabídka přednášek:

 • Nové poznatky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova ve 13. - 16. století (na základě průzkumů 2011-2012 bylo možno výrazně opravit dosavadní názory na stavební vývoj hradu)
  O průzkumu a konzervaci torzální architektury ve Zlínském kraji

  Věž zámku v Kroměříži – nové poznatky k její pozdně gotické podobě
  Radim Vrla
 • Kroměříž, Květná zahrada, nález zdiv barokní sušárny
  Co zůstalo z předbarokního Holešova
  Tvrz v Kurovicích, stavební proměny sídla v pozdní gotice, renesanci a baroku
  V sevření palisád a hradeb – Kroměříž, středověké město mezi sv. Mořicem a Pannou Marií
  Mgr. Jan Štětina
 • Umění 19. a 20. století, street art, Anton Arche
  Mgr. Martina Šišková
 • Proměny barokního prostoru kaple Smrtelných úzkostí Ježíše Krista na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí
  Ing. arch. Alexandra Hurtová

Kontakt:

 • Mgr. Petra Zelinková, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, zelinkova.petra@npu.cz, tel. (+420) 775 442 269