Přejít na: Obsah | Konec stránky

Sborník Ingredere hospes

Sborník Ingredere hospes je odborný společenskovědní časopis, který vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Vznikl v roce 2007 a vychází tiskem jednou ročně. Časopis významným způsobem přispívá k prezentaci práce NPÚ a obohacuje společnost o cenné poznatky v oboru památkové péče. Jeho existence je nezastupitelná, neboť představuje jedinou platformu k systematickému mapování vývoje a publikování nových poznatků z oblasti památkové péče ve Zlínském kraji. S ohledem na sídlo pracoviště v Kroměříži je akcentováno téma zahradní kultury, kterému se ve sborníku dostává prostor i nad rámec regionu. Kulturně-historický odkaz budovatelů kroměřížské památky UNESCO dal časopisu název, který lze přeložit jako „Vstup, poutníku!“

Odborným garantem časopisu Ingredere hospes je redakční rada složená z pracovníků NPÚ i z externích spolupracovníků s ohledem na přiměřené zastoupení odborných témat a oborů činnosti památkové péče a jejich profesních zájmů.

Přehled vydaných ročníků

Vstup, poutníku, a chceš-li, pohleď na obtížnou proměnu tohoto kdysi bažinatého a neobdělávaného pole.
Šťastně a nerušeně užívej s potěšením zahradu, která byla zařízena náležitou péčí a nemalými náklady;

pro tebe je postavena, také pro nás a potomky.
Karel z hrabat z Lichtensteinu, biskup olomoucký, 1675

Ingredere hospes...