Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Přehled konzultačních hodin pro veřejnost

Konzultační hodiny byly stanoveny pro správní obvody obcí
s rozšířenou působností (SO ORP) v následujícím režimu:

 • SO ORP Kroměříž (středa 9–11, 12–16 hod.) – Arcibiskupský zámek v Kroměříži, adresa: Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

 • SO ORP Rožnov pod Radhoštěm (termín podle domluvy) – detašované pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm, adresa: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 • mimo výše uvedené termíny a pro ostatní SO ORP se konzultace konají podle potřeby správních orgánů a vlastníků kulturní památky na základě osobní domluvy s odpovědným pracovníkem, garanti území jsou k zastižení na níže uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách

pracoviště Kroměříž, sekretariát: 573 301 456, 778 748 968

pracoviště Rožnov pod Radhoštěm: 606 699 371, 724 808 268

 • Ing. Ladislav Buchta, pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 724 663 728, 573 301 460, buchta.ladislav@npu.cz
  SO ORP Zlín, Bystřice pod Hostýnem
  Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvětiman (národní kulturní památka)
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě (národní kulturní památka)

 • Mgr. Martin Šolc, DiS., pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 775 442 256, 573 301 469, solc.martin@npu.cz
  SO ORP Zlín, Luhačovice

 • Mgr. Anna Grossová, pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 724 053 701, 573 301 451, grossova.anna@npu.cz
  specialista pro restaurování

 • Ing. arch. Věra Horová, detašované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm,

  kontakt: 606 699 371, 573 301 456 (Kroměříž),horova.vera@npu.cz
  specialista na historický urbanismus
  SO ORP Rožnov pod Radhoštěm
  Pustevny (národní kulturní památka)

 • Ing. arch. Alexandra Hurtová, detašované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm,

  kontakt: 724 663 738, 573 301 461 (Kroměříž), hurtova.alexandra@npu.cz
  SO ORP Vsetín, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí
  Památník protifašistického odboje v Ploštině (národní kulturní památka)

 • Mgr. Jiří Janál, pracoviště Kroměříž - zámek,

  kontakt: 724 808 265, 573 301 452, janal.jiri@npu.cz
  specialista archeolog

 • Ing. Nelly Komendová, pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 724 054 117, 573 301 464, komendova.nelly@npu.cz
  SO ORP Uherské Hradiště, Kroměříž
  Hřbitov ve Střílkách (národní kulturní památka)
  Soubor pozůstatků velkomoravské sídelní aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště – Modrá (národní kulturní památka)

 • Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., pracoviště Kroměříž – Květná zahrada (Metodické centrum zahradní kultury),

  kontakt: 724 808 266, kresadlova.lenka@npu.cz
  ředitelka Metodického centra zahradní kultury,
  specialista na historickou zeleň, zahradní architekturu

 • Ing. Jiří Vojta, pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 606 612 991, 573 301 455, vojta.jiri@npu.cz
  SO ORP Vizovice, Otrokovice
  restaurování pro okres Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem

 • Ing. arch. Jaroslav Novosad, detašované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm,

  kontakt: 724 808 268, 573 301 450 (Kroměříž), novosad.jaroslav@npu.cz
  specialista na lidové stavitelství, technické památky
  SO ORP Uherský Brod
  Evangelický kostel ve Velké Lhotě (národní kulturní památka)
  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (národní kulturní památka)
  Fojtství ve Velkých Karlovicích (národní kulturní památka)
  Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné (národní kulturní památka)
  Větrný mlýn ve Velkých Těšanech (národní kulturní památka)

 • Mgr. Dana Běhalová, pracoviště Kroměříž – zámek,

  kontakt: 778 748 886, 573 301 427, behalova.dana@npu.cz
  SO ORP Holešov, Uherský Ostroh