Přejít na: Obsah | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:

Mgr. Jana Velechovská
E-mail: velechovska.jana@npu.cz, tel. 485 222 426


Provoz knihovny:

Knihovna je zájemcům z řad veřejnosti přístupná k prezenčnímu studiu.

Otevírací doba:

pondělí 10–11 a 12–15 hod.
středa 8–11 a 12–15 hod.

V jiných termínech je návštěva knihovny možná pouze po předchozí domluvě.


Elektronický katalog odborné knihovny zatím obsahuje zhruba 80 % zpracovaných monografií. Oborové a regionální časopisy budou rekatalogizovány.


O fondu knihovny:

Odborná knihovna NPÚ, ÚOP v Liberci je základní knihovnou se specializovaným fondem, který je tématicky členěný na oddíly architektura, umění, historie, archeologie, regionální literatura, památková péče včetně konzervace, restaurování apod. Samostatnou skupinu tvoří školní práce. Knihovna odebírá odborná periodika zaměřená na danou oblast zájmu.

NPÚ, ÚOP v Liberci, knihovna

NPÚ, ÚOP v Liberci, knihovna