Prezentace památek

V této sekci usilujeme poskytnout prostor pro prezentaci veřejně přístupných kulturních památek na území Libereckého kraje. Jedná se o objekty, které nejsou ve správě Národního památkového ústavu, s nimiž se něco pozitivního děje, ale na jejich fungování se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci určitým způsobem podílí.

Pilotním projektem je prezentace zříceniny hradu Hamrštejn, kde výborně funguje spolupráce s Lesy ČR, s. p. Přímým výstupem této spolupráce v roce 2014 je realizace informační základny pro širokou veřejnost formou turistické tabule umístěné v areálu zříceniny a doprovodného letáku, který je volně distribuován v síti informačních center v regionu Trojmezí a v elektronické podobě prostřednictvím této stránky. Leták je ke stažení zde:

Hamrštejn, zřícenina hradu

Hamrštejn, Burgruine

Hamrštejn, ruiny zamku

V areálu hradu Hamrštejn byla instalována na podzim 2014 dvoustranná informační tabule, jejíž obsah si můžete prohlédnout zde.

Další objekty jsou postupně zpracovávány.