Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Knihovna

Kontakt:

Sídlo knihovny: T. G. Masaryka 133/9, 357 33 Loket
E-mail: smola@loket.npu.cz
Tel.: 352 350 341

Adresa instituce:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81/25, 357 33 Loket


Provoz knihovny:

Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, po předchozí domluvě je návštěva možná během celého týdne.


Elektronický katalog odborné knihovny zatím obsahuje jen část fondu knihovny (monografie, periodika), postupně probíhá rekatalogizace.


O knihovně:

Specializovaný knihovní fond NPÚ ÚOP v Lokti je zaměřen především na historii a památky Karlovarského kraje, dále obsahuje publikace z oboru památkové péče, dějiny umění, architektury, urbanismu, archeologie, konzervace a restaurování památek. Stejného zaměření je i fond periodik. Odborná knihovna slouží především zaměstnancům a dalším pracovníkům státní památkové péče. K prezenčnímu studiu ji mohou využívat i zájemci z řad veřejnosti, kterým se doporučuje předem sjednat termín návštěvy. Ve studovně lze nahlížet i do ostatních dokumentačních fondů.